Pers en media

ILVO - vrijdag 26 april 2019

ILVO verneemt met diepe droefenis het heengaan van zijn ere-algemeen-directeur Herwig Keymeulen

Op 1 april 1988 werd Herwig Keymeulen benoemd tot directeur van het toenmalig CLO (Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek), de federale voorganger van ILVO. Onder zijn directeurschap werden de Rijksstations onder de CLO paraplu op 1 januari 1998 omgevormd tot 7 departementen met één gemeenschappelijk Eigen Vermogen.

Toen landbouw op 1 oktober 2002 naar het Vlaamse beleidsniveau werd gebracht vatte voor Herwig Keymeulen een langdurig proces aan van screenings, audits, compatibiliteitsdecreten, IVA-statuten, personeelsorganisatie etc, om het CLO voor het grootste deel –namelijk tot aan zijn pensioen eind 2004 - voor te bereiden op zijn nieuw statuut als Vlaamse wetenschappelijke Instelling en op zijn nieuwe naam ILVO (in 2006).

De ILVO collega’s herinneren zich Herwig Keymeulen, gedurende de 15 jaar aan het hoofd van het onderzoeksinstituut, als een man die zijn netwerk in Brussel kon inzetten, en die beslissingen stoelde op (vele) cijfers en tabellen. ‘Als bio-ingenieur, met zowel buitenlandse als kabinetservaring, was hij in Melle de juiste man op de juiste plaats. Onder zijn impuls werd er meer project- en contractonderzoek uitgevoerd. ‘, zegt zijn opvolger Prof.em. Erik Van Bockstaele.

De ILVO gemeenschap dankt Herwig oprecht voor zijn bijdrage aan ILVO, en wenst zijn vrouw, zijn kinderen, familie en vrienden sterkte toe.