Pers en media

Nieuwtje - dinsdag 9 april 2019

Activiteitenverslag 2018 nu beschikbaar

Zoals een goed wijnjaar, was 2018 voor ILVO een Europees topjaar. Niet minder dan 23 nieuwe Europese onderzoeksprojecten (Horizon 2020, Interreg, LIFE, EFSA,..) werden aangevat, waarvan 4 consortia onder ILVO-leiding (DISARM, Horti-BlueC, ValgOrize en GEANS). Een momentum dat aanstekelijk werkt. Op de publicatiedatum van dit verslag staat de teller reeds op 45 Europese projectvoorstellen in voorbereiding!

Het succes bij het binnenhalen van projecten heeft een positief effect op de personeelscijfers: bij het Eigen Vermogen steeg het personeelsbestand van 342 naar 370 werknemers. Bij de ILVO-personeelsleden verbonden aan de Vlaamse Overheid zakte het aantal van 249 naar 239 ten gevolge van besparingen. In totaal telde ILVO eind 2018 609 personeelsleden.

Het voorliggende activiteitenverslag bundelt informatie over het ILVO-management, en over meer dan 40 afgewerkte projecten, en dat is nog maar een greep uit de stroom aan resultaten die de ILVO-onderzoekers in 2018 genereerden. Veel leesplezier!

Activiteitenverslag 2018