Pers en media

ILVO persbericht - donderdag 11 april 2019

Buxusmot rukt verder op: ILVO blijft meezoeken naar oplossing

Om accuratere en meer ecologische vormen van bestrijding te vinden tegen de (invasie van) de buxusmot, zijn er in 2019 opnieuw een reeks veldexperimenten gepland bij ILVO, PCS, AVBS en Landelijke Gilden. De 4 organisaties gaan door met hun intensieve samenwerking in de werkgroep “SOSbuxusmot”.
Jochem Bonte (ILVO entomoloog): “We gaan dit jaar onder meer testen of plantversterkende middelen preventief werken. En we kijken naar de effectiviteit van rupsdodende aaltjes, bacteriën en schimmels, en dat zowel voor professioneel als thuisgebruik.“

Net zoals vorig jaar komen de resultaten terecht op www.sosbuxusmot.be.

www.buxusmot.be is inmiddels uitgegroeid tot dé webstek voor actuele informatie over de plaag, met tips om de buxusplant te verzorgen en te beschermen. Vorig jaar tekenden al 16.500 buxusliefhebbers in op de nieuwsflitsen over de aanpak van de buxusmotrups. Het algemene artikel over het bestrijden van de buxusmot kreeg rond de 65.000 views. Buxus en buxusmot is duidelijk iets waar veel Vlamingen correcte informatie over wensen.

Vorige zomer konden de liefhebbers op www.SOSbuxusmot.be snel de resultaten vinden van de toenmalige praktijktesten. Handmatig verwijderen van de rupsen of het behandelen van de buxusstruik met een waterstraal –één van de tests – bleek niet altijd even efficiënt.

De mot zelf wint nog steeds terrein. Behalve in delen van West-Vlaanderen is ze nu overal in Vlaanderen te vinden. Jochem Bonte (ILVO): “De bottomline is dat we tot nu toe nog maar weinig of geen efficiënte én milieuvriendelijke mogelijkheden gevonden hebben om de buxus te vrijwaren van of te beschermen tegen de buxusmot en haar rups. We zoeken dus naarstig verder. Chemische bestrijding bestaat er wel, en die wordt ook beschreven op de website.“

rups  buxusmot

Meer info

Jochem Bonte, onderzoeker in entomologie, 09 272 24 60 of jochem.bonte@ilvo.vlaanderen.be
Marleen Van der Velden, projectleider, 016 28 60 26 of marleen.van.der.velden@landelijkegilden.be
Vanessa Saenen, woordvoerder, 0475 55 55 25 of Vanessa.saenen@landelijkegilden.be
Greet Riebbels, ILVO communicatie 0486 260014 of Greet.Riebbels@ilvo.vlaanderen.be