Pers en media

ILVO persbericht - woensdag 6 maart 2019

ILVO opnieuw partner in een grootschalig EU onderzoeksproject naar precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs gaat van start.

Met het Horizon2020-project SmartAgriHubs investeert Europa in de verdere ontwikkeling en uitbouw van digitale innovatiehubs. Deze hubs dienen als platform voor elke actor in de agrifoodketen. Het doel van dit Europese project is de digitale transformatie van duurzame precisielandbouw en voedingsverwerking te versnellen. Ondanks het feit dat er meer en meer digitale oplossingen ter beschikking komen, lijkt het gebruik in de praktijk eerder gefragmenteerd te blijven en beperkt tot de early adopters. SmartAgriHubs loopt van 2019 tot 2022 met een budget van € 20 miljoen. Het project houdt momenteel zijn driedaagse Kick-off conferentie in Praag. De partners in het nieuwe consortium krijgen dan een eerste gelegenheid om met elkaar te netwerken, om kennis en gemeenschappelijke uitdagingen te delen en om de doelstellingen scherp te stellen.

Clusters en experimenten voor 2 miljoen landbouwers

Kick off in PraagSmartAgriHubs brengt maar liefst 160 partners uit alle EU-lidstaten samen: startups, serviceproviders, technologische bedrijven, technologie-experts, digitale innovatiehubs, kenniscentra én eindgebruikers uit de agrifoodsector. Die laatsten vormen de kern van het project en de drijvende kracht achter de digitale transformatie.

De ambitie is torenhoog. In totaal willen de partners een 140-tal digitale innovatiehubs ondersteunen, dit netwerk uitbouwen tot 400 hubs en 28 zogenaamde flagship innovation experimenten uitvoeren, verdeeld over negen regionale clusters. Nieuwe innovatie-experimenten zullen via een open call kunnen opgestart worden. Men hoopt zo meer dan 2 miljoen landbouwbedrijven in Europa bij de digitalisering te betrekken.

“Precisielandbouw zal op die manier dichter aansluiten bij de behoeften van de landbouwers. Eén van de hoofdexperimenten die voor en door de landbouwsector in België en Nederland uitgevoerd worden, gaat over het monitoren van de ammoniakuitstoot. Alle experimenten zullen uitgebreid aan bod komen op de kick-off meeting”, zegt Diederik Van Damme van ILVO.

Kick-off maakt logische verbinding met lopend project IoF2020 duidelijk

De Kick-off conferentie vindt plaats op 4, 5 en 6 maart 2019 in Praag. De organisatoren zijn fier dat er een aantal belangrijke sprekers uit de sector zullen aanwezig, waaronder Tom Tynan van DG AGRI, andere vertegenwoordigers van de Europese Commissie, IoT-specialist Wilhelmina Jewell Sparks uit de Verenigde Staten en Vit Simral, vertegenwoordiger van het Praagse Departement Innovatie.

Naast het hoofdprogramma zullen er standen van de negen Regionale Clusters met hun respectievelijke Flagship Innovatie-experimenten te bezoeken zijn. Dit vormt voor de aanwezigen een mooie opportuniteit om te netwerken met gelijkgezinde experten uit de onderzoeks-, de business- en de technologiewereld

SmartAgriHubs en het reeds lopende Horizon2020-project IoF2020 - waarin ILVO ook participeert en zelfs een werkpakket leidt - zijn sterk gelinkt. Beide worden gecoördineerd door Wageningen University & Research (WUR). “Ze vullen mekaar perfect aan, gezien ze allebei aansturen op de digitalisering binnen de Europese agrifoodsector,” zegt projectcoördinator George Beers.

Daarom is het logisch dat de Kick-off conferentie samen georganiseerd werd met het IoF2020 Partners-evenement. In het Praagse programma zit dan ook een Synergie-dag, met allesomvattende workshops geleid door partners uit beide projecten. Er is ook een bezoek aan een landbouwbedrijf gepland waar verschillende IoT-technologieën worden toegepast.

Praktisch

4-5 maart | SmartAgriHubs Kick-off Conferentie
6 maart | Synergie-dag SmartAgriHubs & IoF2020
7-8 maart | IoF2020 Partners-evenement

Om op de hoogte te blijven van alle laatste nieuwtjes over, wat nu al het evenement van het jaar zal worden, kan u terecht op de diverse sociale media kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)!

Europese UnieThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 818182.


Contact

Dr. George Beers, Project coördinator
Wageningen University & Research
Wageningen, Nederland
T +31 70 335 8337
george.beers@wur.nl

Project communicatie

M.Sc. Edwin Hecker
Schuttelaar & Partners
Brussel, België
T +32 2 502 20 08
edwin.hecker@schuttelaar-partners.com

Contact ILVO

Jürgen Vangeyte, Wetenschappelijk directeur Agrotechniek
Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek -Technologie en Voeding - Agrotechniek
Merelbeke, België
Belgium
T +32 9 272 27 65
jurgen.vangeyte@ilvo.vlaanderen.be