Pers en media

ILVO persbericht - donderdag 3 januari 2019

Nieuw EU project verkent digitale tools voor landbouwadviseurs

Tweeëntwintig onderzoekscentra, landbouwpraktijk- & adviescentra en agro-belangenorganisaties uit 15 verschillende Europese landen werken de komende 5 jaar gezamenlijk aan meer KENNIS en dagdagelijks GEBRUIK van bestaande nuttige digitale tools, door de erfbetreders en landbouwadviseurs. Dat gebeurt via het nieuwe Europese H2020 project FAIRshare dat in Dublin is gelanceerd. Ierland, met name het Ierse onderzoeksinstituut Teagasc, coördineert. FAIRshare staat voor Farm Advisory digital Innovation tools Realised and Shared.

In Vlaanderen nemen drie Agrolink Vlaanderen-partners deel, namelijk ILVO, Inagro en Proefbedrijf Pluimveehouderij. De andere partnerlanden zijn Frankrijk, Nederland, VK, Noorwegen, Griekenland, Portugal, Hongarije, Litouwen, Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Kroatië en Zwitserland.

Elektronische data en communicatietechnologieën bieden tegenwoordig de mogelijkheid om beter en sneller beslissingen te nemen op bedrijfsniveau. Europa vindt het essentieel dat adviseurs en erfbetreders meestappen in het verhaal. Anders gaat de landbouwsector op termijn achterop te hinken op vlak van digitalisering en innovatie.

Prof. Tom Kelly (Teagasc), coördinator FAIRshare: “FAIRshare mikt op twee doelstellingen. Ten eerste willen we een toegankelijke online inventaris opstellen van interessante beschikbare digitale adviestools die wereldwijd gebruikt (kunnen) worden. Het gaat om allerlei applicaties die functioneren op de computer, smartphone of tablet, om landbouwers te helpen bij hun bedrijfsvoering. Ten tweede willen we een ecosysteem creëren waarbinnen Europese adviseurs effectief aan de slag gaan met deze digitale tools.”

FAIRshare gaat erg nauw samenwerken met de beoogde landbouwadviseus. Er komen een 40-tal praktijkcases waarbij zij daadwerkelijk een specifieke tool leren toepassen in hun eigen regio en context. Via die leerervaring geraakt de digitalisering in de landbouw duurzaam aangezwengeld.

De partners in Vlaanderen zijn enthousiast: “We zijn ervan overtuigd dat het gebruik van digitale tools bij adviseurs zal leiden tot een betere dienstverlening voor de landbouwers zelf, en dus tot een efficiëntere en duurzamere landbouw.”

Kick off

Meer info

Kristine Piccart / Fleur Marchand (onderzoekers ILVO), T +32 9 272 28 13, kristine.piccart@ilvo.vlaanderen.be,    Fleur.Marchand@ilvo.vlaanderen.be

Isabelle Vuylsteke (veehouderijonderzoek INAGRO) M 0496 25 71 86, isabelle.vuylsteke@inagro.be
Johan Zoons (hoofd Proefbedrijf Pluimveehouderij Geel) M +32 478 45 51 36 Johan.Zoons@provincieantwerpen.be