Pers en media

ILVO persbericht - donderdag 20 december 2018

ILVO rassenlijst maïs 2019 nu beschikbaar

De nieuwe ILVO rassenlijst 2019 is bekend en kan opnieuw digitaal geraadpleegd worden via www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst. De website bevat naast beschrijvende en aanbevelende rassenlijsten ook teeltinformatie en een lijst met kwekers en vertegenwoordigers van de vermelde rassen. Op de rassenlijst voor 2019 staan 10 nieuw aanbevolen kuilmaïsrassen en 6 nieuw aanbevolen korrelmaïsrassen.
Landbouwers kunnen beroep doen op de lijst om een bedrijfsspecifieke rassenkeuze te maken die onderbouwd is door objectieve resultaten. Jaarlijks wordt de lijst vernieuwd.

Kuilmaïs

Kuilmaïs is met een areaal van 179.555 ha in 2018 één van de belangrijkste voedergewassen in België. In 2019 telt de ILVO kuilmaïslijst tien nieuw aanbevolen rassen: KWS Colonnada, KWS Arthurio, LG 31.213, LG 31.237, Officer, KWS Iconico, Severeen, Dirigent, SY Energetic en SY Gordius. De rassen Caroleen, Papageno en KWS Saltare worden na twee proefcycli opgenomen op de Belgische beschrijvende rassenlijst. Om een aanbeveling te krijgen moeten rassen minimum drie proefjaren doorlopen hebben.
In onderstaande tabel worden de kwekers en vertegenwoordigers van deze nieuw aanbevolen rassen weergegeven.

Kuilmaïs rassen

Korrelmaïs

Korrelmaïs vertegenwoordigde in 2018 een areaal van 53.895 ha. Rassen die een hoge korrelopbrengst en een laag vochtgehalte garanderen zijn gewenst voor de teelt van korrelmaïs. Dit kan vertaald worden in rassen die vroeger afrijpen. Op de ILVO rassenlijst staan dit jaar 6 nieuw aanbevolen rassen: KWS Stabil, KWS Magnet, Amanova, KWS Vitellio, ES Hubble en KWS Modiano. Het ras Henley wordt na twee jaar onderzoek op de Belgische beschrijvende rassenlijst opgenomen.

In onderstaande tabel worden de kwekers en vertegenwoordigers van deze nieuw aanbevolen rassen weergegeven.

korrelmaïs rassen

Contact

Greet Riebbels, Hoofd Communicatie, greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be, T 0486 26 00 14 

Joke Pannecoucque, onderzoeker, joke.pannecoucque@ilvo.vlaanderen.be, T 09 272 26 87