Pers en media

Nieuws - dinsdag 13 november 2018

Pas PDCA toe en ervaar verschil op je melkveebedrijf

We ervaren dat het voor melkveehouders niet altijd eenvoudig is om bepaalde tips en adviezen om te zetten in haalbare gewoontes op het bedrijf. Het PDCA-principe (Plan Do Check Act) kan je daarbij helpen. We zoeken nog melkveehouders die graag concrete actiepunten opgelijst krijgen over hun biest- en transitiemanagement!

Plan je gewenste doel in

Hoe wil je dat je bedrijf eruitziet binnen een aantal jaar? Omschrijf dat doel heel duidelijk. Breng ook de mensen in beeld die kunnen bijdragen om je doel te behalen (bedrijfsdierenarts, voedingsadviseur, …). Ga met die mensen aan tafel zitten, en breng de sterke en zwakke punten in kaart die het doel mee verwezenlijken. Mensen die je erf betreden maar die niet kunnen bijdragen tot het behalen van je doel, moet je dit ook duidelijk zeggen.

Formuleer acties en voer uit

Dit doel kan je nu vertalen in concrete acties en bijhorende kengetallen. Noteer die actiepunten effectief op een blad. Dat is meteen je visuele kapstok. Schrijf naast je actie wie er mee verantwoordelijk is om de actie uit te voeren. Jij kan als melkveehouder zelf de verantwoordelijke zijn die een bepaalde actie onderneemt? Of voer je de actie eventueel samen met de bedrijfsdierenarts uit? Kleef er een deadline op, en reserveer een opvolgmoment (met medeverantwoordelijken) in je agenda.

Controleer de kengetallen tussentijds

De actiepunten periodiek evalueren is nodig om de actie niet in het niets te laten verdwijnen. Zit op afgesproken momenten samen met de mensen die je doel helpen verwezenlijken. Neem de notities die je eerder maakte bij de hand, en volg de concrete actiepunten en bijhorende kengetallen op. Je medestanders kunnen mee de acties interpreteren, evalueren en bijsturen waar nodig.

Stel je acties bij waar nodig

Als blijkt dat je door het uitvoeren van bepaalde acties je het doel niet zal halen binnen je geformuleerde deadline, dan zal bijsturing nodig zijn. Voer nieuwe handelingen in die ook helpen je doel te bepalen. Reserveer opnieuw een moment in je agenda, zodat je ook die handeling na een tijdje kunt evalueren.

Blijven opvolgen is een must

Door af en toe een moment vrij te houden om je handelingen te evalueren kan je wel degelijk nieuwe gewoontes en adviezen goed inburgeren. Het is goed om op die momenten rond de tafel te zitten met de mensen die heel dicht bij je technische bedrijfsvoering staan.

Win een leuke attentie op Agriflanders!

Meld je nu aan via info.melkveehouderij@inagro.be (voor 1 december 2018) om je eigen sterke en zwakke punten wat betreft je biest- en transitiemanagement in beeld te krijgen, en krijg voor jouw bedrijf enkele actiepunten. De eerste 40 aanmeldingen ontvangen bovendien een leuke attentie op Agriflanders!

In samenwerking met

Bron: Inagro