Pers en media

VILT - maandag 10 september 2018

Nematologen uit meer dan 50 landen verzamelen in Gent

Van 9 tot 13 september stellen meer dan 400 nematologen uit 54 landen hun onderzoek voor op het 33ste symposium van de Europese vereniging van nematologen. Zij zijn experten in nematoden (aaltjes), het meest aanwezige meercellige organisme op onze planeet. “Omdat ze microscopisch klein zijn, worden nematoden vaak over het hoofd gezien”, merken Universiteit Gent en landbouwonderzoeksinstituut ILVO op, de organisatoren van het symposium. Behalve dan door het landbouwonderzoek want momenteel wordt bijvoorbeeld onderzocht of het telen van groenbedekkers de populatie schadelijke aaltjes kan terugdringen. Ondanks hun miniformaat kunnen aaltjes grote schade veroorzaken in aardappelen, bieten en groenten.

Een aantal nematoden zoals aardappelcysten, bietencysten, wortellesie- en wortelknobbelaaltjes veroorzaken schade aan landbouwgewassen. Aan deze schadelijke plantenparasitaire nematoden wordt tijdens het congres in Gent veel aandacht besteed. Zo zijn er meerdere sessies rond de controle van aardappel- en bietencysten. Meer en meer wordt ingezet op duurzame beheersing. Nieuwe tendensen in resistentieonderzoek, plant-nematode interacties, biologische controle maar ook het gebruik van groenbedekkers als beheersmaatregel komen aan bod.

De meeste nematoden zijn gelukkig nuttige beestjes. Entomopathogene nematoden worden ingezet om insectenplagen zoals bijvoorbeeld engerlingen te beheersen. Nematoden worden ook gebruikt als bio-indicatoren en leren ons iets over ecologie, bodemgezondheid en milieuverontreiniging. Daarnaast spelen ze ook een belangrijke rol in het ter beschikking stellen van voedingsstoffen aan onze gewassen. Al deze aspecten komen tijdens uiteenlopende sessies aan bod.

De 33ste editie van dit symposium wordt georganiseerd door de Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). UGent en ILVO hebben een jarenlange traditie in nematologisch onderzoek. Ze trachten hierbij complementair te zijn en werken vaak samen. Zo biedt UGent een unieke internationale masteropleiding aan in ‘Agro- and Environmental Nematology’ waarvoor ook de ILVO-onderzoekers hun expertise ter beschikking stellen.

Samen met het intensiever worden van teeltrotaties in Vlaanderen (aardappelen en groenten winnen aan belang, nvdr.) neemt het belang van aaltjesonderzoek toe. “Als je als landbouwer niet de tijd hebt om via wisselteelt de populatie aaltjes in toom te houden, dan krijg je problemen”, weet Kristiaan Van Laecke, afdelingshoofd onderzoekseenheid Plant van ILVO. Doordacht omgaan met groenbedekkers kan ook soelaas bieden. Momenteel loopt op ILVO een project in functie van de groenteteelt want de problemen met aaltjes zijn bij de teelt van openluchtgroenten sterk toegenomen.

De voorbije jaren werd de helft van de vollegrondsgroentetelers geconfronteerd met schade door aaltjes. Volgens ILVO zijn de toenemende problemen te wijten aan de sterke afname van chemische grondontsmettingen, intensiever machinegebruik en ondoordacht inzetten van groenbedekkers (b.v. gele mosterd die de bietencysten vermeerdert, nvdr.). Vooral Pratylenchus penetrans en Meloidogyne chitwoodi komen vaker voor in regio’s waar groenten worden verbouwd, en ze veroorzaken er schade, zowel op vlak van opbrengst als kwaliteit.

Bron: VILT