Pers en media

ILVO persbericht - maandag 5 februari 2018

Onderzoek in de dierlijke sector: Europees topcongres komt naar Vlaanderen

Precies 70 jaar na de stichting van de European Federation for Animal Science (EAAP) in Parijs, komt de organisatie van 26 tot 30 augustus 2019 met zijn jaarlijks internationaal congres naar Gent. Het is van 1977 geleden dat die eer ons land te beurt viel. ILVO neemt de rol op zich van plaatselijk organisator en gastheer voor dit meerdaagse jaarlijks congres. Een uitdaging!

EAAP heeft tot doel om het onderzoek – publiek en privaat- aangaande landbouwdieren te verspreiden, te stimuleren en te stroomlijnen. Sam De Campeneere (ILVO): "Omdat België als één van de 35 landen lid is van EAAP lid kunnen alle Belgische geïnteresseerden zich gratis registreren bij EAAP (dit kan op: http://www.eaap.org/eaap-form/) en ontvangen ze dan ook de nieuwsbrief."

Het jaarlijks EAAP congres, het grootste Europese wetenschappelijke congres voor de dierlijke productie, wordt beschouwd als een ‘niet te missen’-afspraak, met een 1000-tal presentaties (mondelinge voordrachten + posters) en met in totaal 1100-1300 aanwezigen. In de programmatie zit het hele wetenschappelijke scala: genetica, voeding, welzijn, diermanagement en gezondheid, fysiologie, rundvee-, schapen- en geiten-, varkens-, pluimvee- en paardenproductie en dierlijke landbouwsystemen.

Er worden altijd ook specifieke sessies ingericht om de interactie tussen de bedrijfswereld en de onderzoekswereld te bevorderen. Daardoor nemen naast academici ook heel wat bedrijfsmensen en vertegenwoordigers van de overheid deel aan het congres.

Sam De Campeneere (ILVO): “De dierlijke sector heeft in een dichtbevolkte regio als de onze te kampen met vele uitdagingen. In Vlaanderen en in België zijn er ook heel wat partijen bezig met onderzoek in de dierlijke sector. Hoe meer partijen rond eenzelfde thema werken, des te belangrijker wordt uitwisseling van kennis en samenwerking. Hetzelfde geldt op het internationaal niveau. Wij hebben in het verleden al vaker meer kracht kunnen geven aan ons Vlaams onderzoek door internationaal te netwerken. Vandaar het belang van een organisatie als EAAP die als landenfederatie dergelijke samenwerking nastreeft voor de dierlijke productie en het jaarlijkse congres waar het uitgebreide netwerk samenkomt.”

Naast het wetenschappelijke aspect is een dergelijk congres voor het organiserend land een unieke gelegenheid om de specificiteit en de sterktes van zijn dierlijke sector aan de wereld te tonen. Dit gebeurt dan tijdens de sociale evenementen of tijdens de technische tours op de laatste dag van het congres. Voor bedrijven die internationaal actief zijn of internationaal willen groeien is het een geschikte kans om hun netwerk te onderhouden en verder uit te bouwen.

Concreet verwacht het EAAP tussen de 1000 en 1300 specialisten veehouderij (-onderzoek) in Gent, van 26 tot 30 augustus 2019, in het ICC (International Congres Center).

Voor bedrijven die een vorm van sponsoring of samenwerking zouden overwegen kan EAAP2019-Gent een unieke gelegenheid om de Belgische landbouwsector in beeld te brengen voor een internationaal netwerk van onderzoekers en vertegenwoordigers van industrie en overheid.

De Europese Federatie voor Dierlijk Onderzoek - zo heet de EAAP tegenwoordig –( European Federation for Animal Science/ Fédération Européenne de Zootechnie / Europäische Vereinigung für Tierproduktion / Federazione Europea di Zootecnia) heeft 35 landen als lid.
Het EAAP congres 2019: 26 tot 30 augustus 2019 in het ICC (International Congres Center) in Gent. Voor meer info en deelname: www.eaap2019.org. Met vragen kan je terecht op de website of op info@eaap2019.org

ILVO zoekt partners! Om dit congres tot een succes te maken, willen we als organisator samenwerken met bedrijven die er mee voor helpen zorgen dat de deelnemers een boeiend en interessant congres en een warme ontvangst krijgen. Sam De Campeneere: “Die sponsors gebruiken het EAAP congres om als bedrijf of organisatie in beeld te komen en hun internationale netwerken te versterken.” Sam de Campeneere: “We hebben een paar standaardformules voor kandidaat-sponsors, maar ad hoc formules en voorstellen zijn uiteraard bespreekbaar. Het is een kwestie van de bedrijfsboodschap, het merk of het innovatief product op de best mogelijk wijze te koppelen aan verschillende aspecten van de conferentie.”

Meer info kan u vinden op http://www.eaap2019.org/EN/Sponsors/ of info@eaap2019.org