Pers en media

ILVO persbericht - vrijdag 5 januari 2018

ILVO coördineert voortaan de onafhankelijke testwerking voor eindberen in de Vlaamse varkenshouderij

Eind 2017 hebben varkens(vlees)gerelateerde organisaties een akkoord gesloten over de onafhankelijke testwerking voor Belgische eindberen. Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond (BB), de Federatie Belgisch Vlees (FEBEV) en de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch vlees (I.V.B.) ondertekenden een interprofessioneel akkoord waarbij ILVO opdracht krijgt om de testwerking voortaan te coördineren. ILVO bezit al jarenlang expertise in praktijkgericht onderzoek in de varkenshouderij. Het doel van de 4 partners is dat zeugen- en vleesvarkenshouders een objectieve evaluatie kunnen maken van de genetica die het best wordt ingezet op hun bedrijf, op basis van de nakomelingenprestaties van de geteste eindberen. De eerste resultaten worden vanaf het voorjaar gepubliceerd op http://testwerking.ilvo.be.

partners testwerking

ILVO coördineert de testwerking

De fokkerij-organisaties in Vlaanderen stellen momenteel reeds veel resultaten uit hun prestatieonderzoek ter beschikking aan de varkenshouders. Maar deze resultaten zijn door o.a. stal-, seizoens- en managementverschillen onderling onvoldoende vergelijkbaar.

Wouter Wytynck, Boerenbond: “Een onafhankelijke aanpak waarbij verschillende eindbeertypes op eenzelfde manier worden afgetest is noodzakelijk om de objectiviteit te garanderen. ILVO neemt daarom de coördinatie van de testwerking voor zijn rekening”

Paul Cerpentier, Algemeen Boerensnyndicaat: "De bedoeling moet zijn de genetische verschillen bij eindberen van alle fokkerijorganisaties bloot te leggen. Zo kan een varkenshouder de beste genetica inzetten op zijn bedrijf. Naast vruchtbaarheid, groei en vleespercentage worden sensorische parameters van het vlees meer en meer belangrijk."

Bart Sonck, afdelingshoofd ILVO-Dier: “Dit past in de ILVO-missie als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksinstituut en dienstverleningsorganisatie van de Vlaamse overheid: meewerken aan het bevorderen van een duurzame landbouw, visserij en agrovoedingssector in Vlaanderen, België, Europa en in de wereld.

Alice Van den Broeke, ILVO varkensonderzoek: “In een gezamenlijk onderzoeksproject van ILVO en KULeuven zagen we dat de keuze van eindbeer een relevante impact heeft, zowel op de reproductieresultaten als de vleesvarkensprestaties. Het kiezen voor een goede eindbeer kan de varkenshouders tot 10 euro extra per vleesvarken opleveren door o.a. verschillen in de groei, de voederconversie en de slachtkwaliteit. Door de onafhankelijke en wetenschappelijke aanpak van de testwerking verwachten we dat de varkenshouders met meer kennis van zaken een juiste eindbeerkeuze kunnen maken.“

De beren worden ingezet op twee praktijkbedrijven

Momenteel stellen twee fokkerij-organisaties, namelijk de Vlaamse Piétrain Fokkerij (VPF) en Ra-Se Genetics, eindberen ter beschikking. Ook de andere fokkerij-organisaties die actief zijn in Vlaanderen zijn uitgenodigd om eindberen aan te leveren om af te testen. De eindberen worden steeds op twee praktijkbedrijven ingezet om mogelijke bedrijfseffecten in kaart te brengen. Zowel tijdens de kraamstalperiode (reproductieparameters), de vleesvarkensfase (dagelijkse groei en voederconversie) als bij slacht (mager vleespercentage en conformatie) worden diverse parameters geregistreerd. Er werden tot nu toe al 73 beren ingezet op de praktijkbedrijven waarvan de eerste nesten geboren werden in juni 2017 en deze nakomelingen in de laatste week van 2017 aan het slachthuis worden geleverd.

http://testwerking.ilvo.be

In een eerste fase van de coördinatie is al meteen een database uitgebouwd om alle parameters te registreren. Zo kunnen de reproductiegegevens uit het zeugenmanagementprogramma van de testbedrijven automatisch gekoppeld worden aan de slachtgegevens die beschikbaar zijn bij I.V.B.. Met een statistisch model analyseert ILVO vervolgens de gegevens uit de database en corrigeert deze voor verschillende effecten (zoals bedrijfs-, geslachts- en seizoenseffecten).

Alice Van den Broeke, ILVO varkensonderzoek: “ Het resultaat is dat we vanuit de database op eenvoudige wijze gecorrigeerde gemiddelden per eindbeer bekomen.”

Per eindbeer worden de gemiddelden gepubliceerd op de vrij toegankelijke website http://testwerking.ilvo.be. De eerste resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2018, van zodra er voldoende nakomelingen van de afgeteste beren werden afgeleverd aan het slachthuis. Op basis van de objectieve getallen hebben zeugen- en vleesvarkenshouders daarmee een extra troef in handen om de juiste eindbeer te selecteren voor hun bedrijf. Op termijn is het aan de eindgebruiker (de varkenshouders) om hun KI-leveranciers te stimuleren om hun beren te laten opnemen in het testprogramma.

Producenten betalen 0,0175 euro per te classificeren varken

De varkenshouders financieren deze testwerking die voor hen is opgezet. Zoals overeengekomen in het interprofessioneel akkoord, zal deze financiering starten vanaf 1 januari 2018.

Michael Gore, FEBEV: “In 2018 zal de bijdrage 0,0175 euro (excl. BTW) bedragen per te classificeren varken dat geslacht wordt in een slachthuis in Vlaanderen. Per 1000 afgeleverde vleesvarkens gaat dit dus om 17,5 euro. Met de bekomen resultaten verkeert de varkenshouder in de mogelijkheid om zijn eigen processen na te zien en verder te optimaliseren, wat finaal tot een substantiële meerwaarde kan leiden.”

Mathieu Clauwers, I.V.B.: “De bijdrage wordt aangerekend voor elk te classificeren vleesvarken dat geslacht wordt na 31 december 2017, waar ook een I.V.B. “classificatie- bijdrage” voor verschuldigd is. De “bijdrage testwerking eindberen” zal als afzonderlijk bedrag worden vermeld op de slachthuisfactuur.”

Contact

Alice Van den Broeke, coördinator testwerking: alice.vandenbroeke@ilvo.vlaanderen.be, 09 272 26 57
Greet Riebbels, ILVO communicatie: greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be, 0486 26 00 14