Pers en media

Persbericht Landbouw & Visserij - dinsdag 28 november 2017

Departement Landbouw en Visserij zet smart farming in de kijker op Agribex

Het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) nemen samen deel aan Agribex 2017 met een stand in de centrale hal 5 (standnummer 5204). Het hoofdthema van Agribex en van de stand van het departement en ILVO is smart farming (precisielandbouw).

Op de stand kunnen landbouwers een landbouwdrone met hyperspectrale camera of sensor bekijken. De drone gaat na of het perceel nog voldoende bemest en/of vochtig is, of er zich plantenziektes voordoen en of er al dan niet onkruid groeit tussen het gewas. Op basis daarvan kan de landbouwer beslissen om te spuiten, te maaien, te mesten of te oogsten.

Daarnaast kunnen landbouwers ook kennismaken met geluidstechnologie in de varkenshouderij. Zo hebben een aantal partners een hoestmonitor voor varkens ontwikkeld. Deze hoestmonitor spoort ademhalingsziektes vroegtijdig op. Dankzij de individuele monitoring kunnen ziektes beter worden gedetecteerd en kan ook het gebruik van antibiotica dalen.

Ten slotte kunnen landbouwers op onze stand ook kennismaken met een spuittoestel dat wordt aangestuurd door GPS. De nauwkeurig bepaalde rijlijnen beletten overlap en verlies van gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel. Het spuittoestel schakelt immers automatisch over naar de juiste dop en druk. Ook het spuitvolume kan daarbij worden aangepast.

Als kers op de taart kunnen landbouwers terecht bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) om hun meststofstrooier te laten kalibreren voor een precies en gelijkmatig strooiproces. Na een eenmalige digitale 3D-bepaling van het strooibeeld in een compacte verduisterde strooicabine berekent software de locatie van elke korrel in verschillende situaties. Vervolgens wordt de meststofstrooier, indien nodig, correct afgesteld. Voor meer informatie hierover kunnen landbouwers terecht op beursstand nr. 5204 in de centrale hal 5.

Het Departement Landbouw en Visserij zal landbouwers tijdens Agribex 2017 ook verder aansporen hun emailadres te registreren. Elke dag maken honderd landbouwers kans op een gratis USB-stick als ze hiervoor langskomen op de stand.

In de marge van Agribex stelt het Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT) op 8 december 2017 ook de resultaten voor van de vijfjaarlijkse enquête over het imago van de landbouw.

Genoeg redenen dus om op Agribex een bezoekje te brengen aan de stand van het Departement Landbouw en Visserij!

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be
Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be