Pers en media

ILVO persbericht - vrijdag 6 oktober 2017

ILVOlab antibioticadetectie wordt expertlab voor de Fransen ivm validaties van testkits

Het ILVO laboratorium voor screening van antibioticaresiduen gaat voortaan ook validatiestudies van antibioticakits uitvoeren met erkenning door het prestigieuze AFNOR (Association Française de Normalisation). Wim Reybroeck, hoofd van het betreffend lab: ‘Dit is een internationale erkenning van de kwaliteit van ons screeningslab.’
Er komt wellicht meer gespecialiseerd werk naar ILVO. Firma’s van commerciële testkits kunnen nu bij ILVO terecht komen om, volgens de strenge AFNOR-procedure, de validiteit van hun kit te bepalen, om vervolgens een zogenaamd NF-validation label te krijgen. Een eerste opdracht is al binnen.

AfnorHet Franse AFNOR heeft ILVO na een strenge procedure erkend als expertlaboratorium voor het uitvoeren van validatiestudies. ILVO onderzoeker Wim Reybroeck wordt lid van het AFNOR technisch comité betreffende de antibioticatesten.

Een validatiestudie houdt in dat de detectiecapaciteit, de specificiteit/selectiviteit, de toepasbaarheid (op een bepaalde matrix) en de robuustheid van een kwalitatieve screeningstest worden nagegaan. Validatie is belangrijk om aan te tonen dat een test goed functioneert in een betreffende matrix. Zowel de overheid als de voedingssector beroepen zich op dergelijke validatiestudies als zij een test moeten kiezen.
Het ILVO laboratorium op de Brusselssteenweg 370 in Melle is al jarenlang vermaard om zijn residubepalingen van diergeneesmiddelen en dit niet alleen met screeningstesten maar ook met chromatografische methoden (LC-MS/MS). Die laatste kunnen de residuen identificeren én kwantificeren. Het lab voert ook al jarenlang validatiestudies uit van microbiologische, immuno- of receptortesten voor de monitoring van antibioticaresiduen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong zoals melk, vlees, vis, eieren en honing, maar ook bijvoorbeeld in water.

Nu kan men er dus ook een ‘NF Validation’ label bekomen, als de testkits worden onderworpen aan strikt beschreven AFNOR-procedures. Het label garandeert dat er streng toezicht is op de uitvoering en de rapportering van de validatie door een groep externe experten.

Zopas is er via het AFNOR technisch comité al een eerste aanvraag voor een validatiestudie onder AFNOR ingediend. Het betreft de validatie van EXTENSO (Unisensor, Luik, BE). Dat is een multiplex sneltest voor de screening van meer dan 100 antibioticaresiduen, aflatoxine M1 en melamine in melk in 13 minuten. ILVO is meteen begonnen aan de opdracht.

Contact

Greet Riebbels, communicatie ILVO, greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be, 0486 26 00 14
Wim Reybroeck, hoofd antibiotica screeningslab ILVO, 092723011