Pers en media

- vrijdag 6 oktober 2017

CriNglooP Collectief - 5 oktober 2017

Auditorium ILVO-Plant, Caritasstraat 39, Melle

 1. Greet Ruysschaert - Inleiding (pdf)
  Video: Introductie tot studiedag CriNglooP
 2. Bart Vandecasteele - Wie is wakker op de akker? Veranderingen in bodemkwaliteit meten bij landbouwbodems (pdf)
  Video: Verandering in kwaliteit bij landbouwbodems
 3. Tommy D'Hose - Maatregelen voor koolstofopslag onder gras- en akkerland in Vlaanderen (pdf)
  Video: Meer koolstofopslag onder gras en akkerland
 4. Hui Xu - Greater contribution of belowground than aboveground maize biomass to the stable soil organic matter pool (pdf)
  Video: Bijdrage van maïswortels aan koolstofopbouw ILVO bodem en nutriënten
 5. Jane Debode - I-Love-T: Inoculatie van LOkale VEzelrijke stromen voor de productie van duurzame Teeltsubstraten (pdf)
  Video: Miscanthus stro in duurzame teeltsubstraten
 6. Thijs Vanden Nest - Nieuwe organische meststoffen: wat zijn ze waard? (pdf)
  Video: De waarde van nieuwe organische meststoffen
 7. Lisanne Stadig - Kippen en korte-omloophout: effecten op uitloopgebruik, biomassaproductie en bodemparameters (pdf)
  Video: Kippen met vrije uitloop tussen wilgen
 8. Paul Pardon - Bomen op de akker? Over de zin van agroforestry voor boer, klimaat en omgeving (pdf)
 9. Laura Van Vooren - Ecosysteemdiensten op akkers met houtkanten en grasstroken (pdf)
 10. Koen Willekens - Beheer gericht op bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem met groenbedekkers en plantaardige bemestingsvormen (pdf)
  Video: Beheer gericht op bodemkwaliteit in een biologisch teeltsysteem
 11. Fien Amery, Lieselot Boone, Greet Ruysschaert en Alex de Vliegher stellen beknopt voor hoe hun onderzoek over LCA, vlinderbloemigen, erosie, fosfor, bodemleven, … relevant is voor wie aan de slag is met klimaat en ecosysteemdiensten - Korte presentaties onderzoek over fosfor, LCA, bodemkwaliteit en teelt van vlinderbloemigen (pdf)
  Video: Verantwoord fosforgebruik - Fien Amery
  Video: Gebruik van levenscyclusanalyse (LIfe Cycle Analysis) om de duurzaamheid van plantaardige productie te beoordelen - Lieselot Boone
  Video: Bodemverdichting op landbouwbodems ILVO bodem en nutrienten - Greet Ruysschaert
  Video: Toepassen van vlinderbloemigen - Alex De Vliegher
 12. Conclusies en discussie (pdf)