Pers en media

Nieuwtje - donderdag 7 september 2017

Oproep tot deelname aan enquête bemestingstechnieken

In Vlaanderen zijn bemestingsvrije stroken langs waterlopen verplicht om het meemesten van deze waterlopen te beperken en de kwaliteit van het oppervlaktewater te garanderen. Deze stroken hebben een vaste breedte ongeacht de gebruikte bemestingstechniek.
In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), onderzoekt het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in samenwerking met de Bodemkundige dienst van België of de breedte van de bemestingsvrije strook kan aangepast worden naargelang de gebruikte bemestingstechniek. In het kader van dit onderzoek willen we een idee krijgen van de bemestingstechnieken die in Vlaanderen gebruikt worden.

DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN PRIJS

Hopelijk kan u als landbouwer of loonwerker een 10-tal minuten tijd vrij maken om deze enquête in te vullen en zo bij te dragen aan dit onderzoek. Door je e-mailadres optioneel mee te geven, word je op de hoogte gebracht van de resultaten van de bevraging en maak je ook kans op één van de leuke en toepasselijke prijzen (o.a. gratis doormeting en afstelling kunstmeststofstrooier, gratis keuring spuittoestel, vijf gratis bodemanalyses en bemestingsadvies door BDB & diverse naturaprijzen).

De enquête wordt begin oktober afgesloten.

Vul nu de enquête in: www.bemestingstechnieken.be

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u terecht bij

Dieter Foqué, 09 272 28 22, dieter.foque@ilvo.vlaanderen.be
Donald Dekeyser, 09 272 28 17, donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
David Nuyttens, 09 272 27 82, david.nuyttens@ilvo.vlaanderen.be