Pers en media

ILVO persbericht - woensdag 6 september 2017

Nieuw onderzoeksproject over bitterstoffen in witloof(wortels) & cichorei

Op zoek naar toepassingen van interessante hernieuwbare grondstof in de voeding, medische, chemische en fytosector
ILVO gaat in een nieuw onderzoeksproject op zoek naar toepassingen van de bitterstoffen aanwezig in (de wortels van) witloof en cichorei. Er wordt gezocht naar wetenschappelijke versterking van het team.


Bitterstoffen, met name sesquiterpeenlactonen, zijn bio-actieve stoffen die in meerdere sectoren en voor meerdere toepassingen interessant kunnen zijn, zo blijkt uit eerder onderzoek binnen ILVO. Alleen is er nog wetenschappelijk werk te verrichten aan de identificatie en aan een methode om de bitterstoffen op de meest efficiënte manier uit plantaardige biomassa (lees: witloofwortels) te halen. ILVO is van plan om daarbij nauw samen te werken met de bedrijfssectoren.

In de voedingssector is er mogelijk interesse voor de verwerkte wortels als bron van vezels, in combinatie met mineralen en bitterstoffen, als ingrediënt in zogenaamde functionele voeding. Ook in drankentoepassingen is bitter een smaak die het lang niet slecht doet. De farmaceutische sector zou verder de bewuste bitterstoffen kunnen gebruiken voor medicijnen tegen diarree, brandwonden, griep en neurologische aandoeningen. In de medische wereld zijn er ook aanwijzingen van een gunstig effect bij bepaalde hart- en vaataandoeningen en bij kanker. In de fytosector kijkt men uit naar het gewasbeschermend effect van bitterstoffen wegens hun anti-schimmel en antibacteriële werking. Ze zouden ook kunnen ingezet worden om planteneters af te weren.

Valorisatie van lokaal-geproduceerde biomassa, zoals in deze case de wortels van witloof, is cruciaal voor een circulaire en bio-gebaseerde economie. Het opwaarderen van deze reststromen kan meer geld opbrengen voor de landbouwer, maakt nuttige stoffen beschikbaar voor de markt, begunstigt het milieu en gaat voedselverliezen tegen.

Het onderzoeksproject heet “BioAccu”. ILVO is momenteel op zoek naar een jonge onderzoeker (doctorandus) om het team te versterken (kandideren kan tot zaterdag 30 september 2017). Kandidaten moeten een master diploma hebben in een relevante richting zoals bio-ingenieur, biochemie, biotechnologie, burgerlijk ingenieur of aanverwante disciplines. Werkervaring is niet vereist, maar enige ervaring met onderzoek rond proces- en productontwikkeling, LC-MS, HRMS en GC-MS, experimenteel ontwerp, verwerking, extractie en bio-raffinage van biomassa is een meerwaarde.

Contact

Bart Van Droogenbroeck, project BioAccu ILVO, bart.vandroogenbroeck@ilvo.vlaanderen.be,
M 0492 154 442
Greet Riebbels, hoofd communicatie ILVO, greet.riebbels@ilvo.vlaanderen.be, M 0486 260 014