Pers en media

Brochure - maandag 8 juni 2015

Graslandvernieuwing

Brochure weidevernieuwingGrasland omvat 241 481 ha en beslaat hiermee 39% van de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen (verzamelaanvraag 2014). Deze oppervlakte grasland kan onderverdeeld worden in 153 743 ha blijvend grasland en 87 738 hectare tijdelijk grasland. Grasland is meestal een meerjarige teelt waarmee veel eiwit op het eigen bedrijf geproduceerd kan worden. Gras is samen met kuilmaïs de basis van de rundveevoeding in Vlaanderen. Productief grasland is essentieel voor een economische veehouderij. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, wordt grasland regelmatig opnieuw ingezaaid.


Graslandvernieuwing