Pers en media

Brochure - donderdag 21 april 2016

Technopool Sierteelt - Kennis wijst de weg

Technopool Sierteelt 2016De sierteelt is de meest innovatieve tuinbouwsector en bovendien een belangrijke economische activiteit in Vlaanderen. Vlaanderen is tevens een Europese topregio qua sierteeltonderzoek. Mede onder impuls van de provincie Oost-Vlaanderen ontstond de Technopool Sierteelt.


De Technopool Sierteelt is een samenwerkingsverband tussen 4 belangrijke onderzoekscentra in Vlaanderen: de Universiteit Gent, de Hogeschool Gent, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). De nauwe samenwerking tussen deze onderzoeksinstellingen brengt kennis en onderzoeksexpertise vlakbij de sierteeltbedrijven. Op die manier wordt enerzijds de kennisontwikkeling meer vraaggericht en wordt anderzijds de reeds aanwezige kennis beter ontsloten naar kennisvragers. De Technopool Sierteelt is een kennisgedreven samenwerkingsverband, waarbij de onderzoeksinstellingen zich gezamenlijk profileren als kenniscentrum voor sierteelt. Deze Technopool Sierteelt is een onderzoeksnetwerk dat volledig ten dienste staat van de ondernemers en de overheid. Op die manier kan de sierteeltsector en groenbranche blijvend bij de top behoren op vlak van kwaliteit en innovatie. De partners in de Technopool Sierteelt bieden uitmuntende expertise op alle onderzoeksniveau’s. De uitstekende onderzoeksinfrastructuur in het hart van de Vlaamse sierteeltregio laat toe onderzoek en demonstraties uit te voeren van hightech laboratoria tot in het veld en de serre. De verschillende expertises vindt u samengevat in deze brochure.
Technopool Sierteelt - Kennis wijst de weg