Pers en media

Boek - dinsdag 1 april 2014

Grasslands and herbivore production in Europe and effects of common policies

Dit boek geeft een goed overzicht van de verspreiding van het graslandareaal over Europa op dit ogenblik, van de evolutie van het graslandareaal en de bedrijfsstructuren in de veehouderij sedert 1966 en niet in het minst van de talrijke functies die grasland voor mens, dier en milieu uitoefent. Het wil de lezer een brede basis geven om na te denken hoe het nu met het grasland in Europa verder moet. Binnen het kader van het EU- project Multisward leverden C. Huyghe (INRA), A. De Vliegher (ILVO, B. Van Gils (ILVO) en A. Peeters (RHEA) zelf een grote bijdrage aan dit boek en coördineerden zij ook de inbreng van vele Europese collega’s, al dan niet actief binnen dit project. Via case studies en interviews met individuele landbouwers krijgt de lezer een realistisch beeld van de grote diversiteit in graslandsamenstelling en graslandgebruik binnen Europa.