Pers en media

Ingaven voor 2020

Nieuws

ESA call around 'Responsible Agritech'

In the framework of the Kick-Start activities programme, the European Space Agency has launched a call titled "Responsible Agritech" in coordination with the ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD.

ILVO mededeling nr 266

Meerwaarde creëren in de biologische landbouw door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

Jolien Bracke

ILVO mededeling nr 265

Enhancing a lanice reef report of field trials 2017 - 2020

Alexia Semeraro

ILVO persbericht

ILVO verbreedt zijn socio-economisch landbouwonderzoek: EERSTE STUDIEDAG ”VERDIENMODELLEN IN ONZE LANDBOUW”

Hoe kan de landbouw(er) een omslag maken naar meer bestaanszekerheid en een stabieler inkomen? Over deze vraag organiseert ILVO eind deze maand de digitale studiedag “toekomstgerichte verdienmodellen in de landbouw”. Aan de hand van verhalen van experten, duiding door onderzoekers en een...

ILVO persbericht

Zinkbron heeft effect op prestaties, darmgezondheid en vleeskwaliteit bij vleeskuikens

Een optimale darmgezondheid is van cruciaal belang voor een goede groei van pluimvee in het algemeen, en van vleeskuikens in het bijzonder. Door verscheidene factoren, zoals klimaatverandering en hogere omgevingstemperaturen, komt die darmgezondheid echter meer en meer onder druk te staan. Zinksuppl...

Boer en Tuinder

Wat met reststromen van cichoriumgewassen?

In de transitie naar een meer biogebaseerde economie en het streven naar een duurzame agro-voedingsketen, is het beter benutten van reststromen van gewassen een belangrijke piste. Het gebruik van die stromen voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen via innovatieve technieken draagt bij tot het sluiten...

ILVO-UGent-KULeuven persbericht

Haalbare bedrijfsstrategieën om berengeur te reduceren

Een optimaal sensorisch detectieprotocol voor berengeur en aantoonbare reductie-effecten van aangepast voeder en immunocastratie op het voorkomen van berengeur, dat is het resultaat van het doctoraat van Evert Heyrman, onderzoeker aan ILVO, UGent en KU Leuven. Het onderzoek toonde aan dat het risico...

Nieuws

Met drones naar de zeebodem? Word partner binnen cSBO Sea Drone

ILVO, VLIZ, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent, als partners binnen de Blauwe Cluster, zoeken deelnemers voor de gebruikersgroep rond het project 'een zwerm zeedrones'. Binnen dit project ontwikkelt men een sensor om levende organismen in en op de bodem te detecteren. Dit opent mogelijkhed...

ILVO persbericht

Schol, vis van het jaar 2020

Schol wordt door VLAM uitgeroepen tot vis van het jaar 2020. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO gaf daarvoor een positief advies op basis van de status van de visbestanden en de positieve evolutie in de visserij. De schol aangevoerd door onze vissers komt namelijk voor...

ILVO persbericht

Alternatieven voor onverdoofd gecastreerde varkens vinden stilaan ingang in Europa.

“Variëteit is een voordeel, en de consument lust de alternatieven wel.” Er is niet één beste alternatief voor onverdoofde chirurgische castratie bij biggen. Afhankelijk van het gewenste vleesproduct en de marktvraag, zijn zowel immunocastratie als verdoofde chirurgis...

Pagina 1 van 8Eerste   Vorige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Volgende   Laatste