Pers en media

Ingaven voor 2010

ILVO persbericht

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2011

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) publiceert voor de 21ste keer een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen (maïs, voederbiet, gras, klaver, bladkool, stoppelknol) en voor groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd, facelia, wikke, raaigras en rogge).

ILVO persbericht

Belgische beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers 2011

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) publiceert voor de 21ste keer een beschrijvende en aanbevelende rassenlijst voor voedergewassen (maïs, voederbiet, gras, klaver, bladkool, stoppelknol) en voor groenbedekkers (bladrammenas, gele mosterd, facelia, wikke, raaigras en rogge).

VILT

Onderzoek | Niet-Kerende grondbewerking in de biolandbouw

Minder (diep) ploegen heeft een positief effect op bodemkwaliteit en zelfs op opbrengst. Dat blijkt uit onderzoek in een biologische bodem-gewasomgeving, uitgevoerd door het Instituut voor landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het onderzoek werpt ook nieuw licht op het effect van compost op de akke...

ILVO persbericht

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) inventariseert zijn BIO(RELEVANT) ONDERZOEK n.a.v. de eerste studienamidddag van NOBL (Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw)

Binnen ILVO gebeurt een flink pak bio- en bio-relevant onderzoek. Zowel qua kennisopbouw, kennisuitwisseling (Vlaams en Internationaal), beleidsondersteuning als qua dienstverlening heeft het Instituut een reputatie te verdedigen. Dat is niet onlogisch: Centraal in de ILVO missie staat duurzaa...

ILVO mededeling nr 82

Beleidswerkgroep 'Agrarische architectuur'

Elke Rogge

ILVO persbericht

Nieuws over de aardappelcyste

Het ILVO heeft nieuws over de aardappelcyste, een nematode (aaltje) die de opbrengst van aardappel 30 tot 50 procent kan verminderen als het veld ermee besmet is. De cyste kruipt niet IN de aardappelknol (dus geen effect voor de consumptie), maar kan wel de aardappelplant hinderen (dus opbrengsteffe...

ILVO persbericht

De azalea stapsgewijs ontrafeld

Doctoraatsverdeding van ILVO-onderzoeker Ellen De Keyser op 20 december 2010 Voor haar doctoraat hanteerde Ellen De Keyser vier unieke en veelbelovende genetische kaarten van azalea waarin merkers (stukken DNA) gebruikt kunnen worden als voorspeller van bepaalde kenmerken van de plant. Ni...

ILVO persbericht

ILVO oogst het eerste deel van het proefveld met genetisch gemodificeerde maïs (MON810) in Wetteren

Vandaag 12 oktober 2010 is op de Oosterzelesteenweg 84, 9230 Wetteren maïs geoogst, waarvan een deel GGO maïs. Het gaat om een teelt die in het kader van een wetenschappelijke proef van het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) werd ingezaaid, meerbepaald in het kader van de ev...

ILVO persbericht

Demodag “Zaaibedbereiding na ploegen”

Een 500-tal landbouwers, loonwerkers en land- en tuinbouwscholen hebben zich ingeschreven om demonstraties bij te wonen van 19 landbouwmachines die een geploegde akker zaaiklaar kunnen leggen. Ook u bent als pers van harte welkom. Vooral na de fase van het ploegen vergt het kunde en kennis om h...

ILVO mededeling nr 77

Themanummer Sierteelt

Johan Van Huylenbroeck

Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste