Pers en media

Ingaven voor 2020

ILVO persbericht

Nederlandse en Belgische voerbedrijven gaan samenwerken op gebied van voederwaardering

Belgische en Nederlandse veevoedersectoren gaan voor intensere samenwerking via de oprichting van de “Stichting CVB”, en steunen vanaf nu ook op ILVO-kennis rond ‘voederwaardering. De CVB-activiteiten (bij landbouwers vooral bekend van de CVB Veevoedertabel en de CVB Tabellenboekje...

ILVO persbericht

Bekommerd om komkommers

Komkommers kan je, in tijden van overproductie, quasi zuurstofloos persen. Het daarna geconcentreerde sap heeft volgens ILVO-voedingsonderzoekers potentieel als gezonde, frisse smaakbrenger in commerciële zomerdrankjes. Deze bevindingen - uit recente experimenten - én de eerste praktijkt...

Persbericht KBIN

Offshore windparken en het mariene ecosysteem: 10 jaar monitoring

Tegen eind 2020 zullen 399 offshore windturbines zijn geïnstalleerd in het Belgische deel van de Noordzee. In de voorbije 10 jaar hebben wetenschappers hun impact op het mariene milieu opgevolgd. Ter gelegenheid van de ‘Global Wind Day’ vatten de wetenschappelijke partners en het Be...

ILVO persbericht

Een kolenveld beschermen? Goede virussen tegen pathogene bacteriën. Onderzoekers zoeken tuinders voor veldexperimenten

Voor de spruiten- en kolenteelt is een opmerkelijke nieuwe beheersingstechniek in de maak tegen de bacterieziekte Xanthomonas. Daarbij worden bacteriofage (lees: bacterie-etende) virussen ingezet die alleen die specifieke, schadelijke plantbacteriën te lijf gaan. “Na 7 jaar onderzoekswerk...

ILVO mededeling nr 258

Pulsvisserij Vlaamse kust

Lies Vansteenbrugge

ILVO-UGent persbericht

Doctoraat: Ammoniak-, en vooral geuremissies uit de varkensstal verlagen door aangepast te ventileren

“In principe kunnen we, met ingrepen die niets kosten, de geur uit een gewone Vlaamse varkensstal met roosters, verminderen met 34%, en de ammoniakemissie met 11%”, dat zegt ILVO-UGent onderzoek Rafael Tabase aan het eind van zijn doctoraat. Hij voerde onderzoek uit naar verbeterde vent...

ILVO persbericht

Meerderheid boeren krijgt financiële knauw door coronacrisis.

ILVO-enquête wijst op dalende investeringsbereidheid, lagere inkomsten, somberder toekomstbeeld, meer mentale druk. De ILVO-corona-enquête bij de Vlaamse boeren, gehouden tussen 27 april en 18 mei 2020, toont dat het grootste deel van de landbouwsector zowel financieel als psychisch een...

ILVO persbericht

Doctoraat over slateelt in serre: grondiger kennis van bodempathogenen in de serrebodem biedt kansen voor meer succesvolle geïntegreerde beheersing

In de intensieve serreteelt van kropsla kan de juiste identificatie van aanwezige bodempathogenen én de pas verworven inzichten in hun beschadigingskracht helpen om de slaplanten gezond groot te krijgen met minder pesticiden. Dat is de hoopgevende conclusie in het ILVO-UGENT doctoraat dat Jol...

Boer & Tuinder

Heeft sorghum potentieel als voedergewas?

Bij ILVO loopt onderzoek dat antwoorden moet geven op bovenstaande vraag. Sorghum is een Afrikaans graangewas met enkele interessante kenmerken. Het is erg geschikt voor teelt onder droge omstandigheden, maar kan als voedergewas op dit moment bij ons nog niet concurreren met maïs.

ILVO persbericht

Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Veelbelovende resultaten geboekt bij maïsplanten met koude-stress en schimmelinfectie.

Bacteriën die maïsgroei onder koude temperaturen kunnen verbeteren én bacteriën die de gevolgen van een schimmelinfectie met Rhizoctonia solani kunnen beperken, die werden via de techniek van metabarcoding ontdekt door ILVO-VIB onderzoekster Stien Beirinckx. Met die kennis kunn...

Pagina 5 van 8Eerste   Vorige   1  2  3  4  [5]  6  7  8  Volgende   Laatste