Pers en media

Ingaven voor 2019

Nieuwtje

Activiteitenverslag 2018 nu beschikbaar

Zoals een goed wijnjaar, was 2018 voor ILVO een Europees topjaar. Niet minder dan 23 nieuwe Europese onderzoeksprojecten (Horizon 2020, Interreg, LIFE, EFSA,..) werden aangevat, waarvan 4 consortia onder ILVO-leiding (DISARM, Horti-BlueC, ValgOrize en GEANS). Een momentum dat aanstekelijk werkt. Op ...

ILVO persbericht

Onderbenutte vis(producten) worden waardevolle, rendabele voederadditieven, via silagetechniek

Vissenkoppen, snijresten uit de visverwerkende bedrijven, en ook aangelande ondermaatse vissen die niet voor menselijke consumptie mogen worden verkocht, kunnen hoogwaardiger en duurzamer verwerkt worden dan tot nu toe gebeurt. Met name silage – een inkuilingstechniek – maakt het mogelij...

ILVO persbericht

ILVO zet eerste stappen om verspreiding van antibiotica en antibioticaresistentie via mest in kaart te brengen

Vervolgonderzoek kijkt naar effect op gewassen en de mens ILVO heeft een methode ontwikkeld die toelaat de verspreidingsroute van antibiotica in de omgeving via mest in kaart te brengen. Met deze methode kunnen 69 antibiotica tegelijk opgespoord worden, inclusief het moeilijk op te sporen maar voor...

ILVO persbericht

ValgOrize-project gelanceerd! Onderzoek naar de valorisatie van zeewier en microalgen als voedsel voor de Europese markt

Hoe kunnen we op een duurzame manier zeewier en microalgen kweken die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt? Dat wil zeggen: met consistente kwaliteit en een aantrekkelijk smakenpallet. Op die vraag willen 12 partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittanni&eum...

Persbericht Boerenbond

Convenant Enterische emissies rundvee ondertekend

De rundveesector levert reeds vele jaren inspanningen om haar bijdrage aan de broeikasgasemissies te reduceren. Die inspanningen worden verder gezet in het Convenant Enterische Emissies rundvee 2021-2030 dat op het ILVO in Melle officieel ondertekend werd en waarmee verschillende partijen uit de lan...

ILVO persbericht

Lokale brouwgerst in Vlaanderen? ILVO en brouwerij Huyghe starten landbouwexperiment

ILVO en brouwerij Huyghe uit Melle hebben zopas een overeenkomst getekend over samenwerking rond de teelt van lokale brouwgerst. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel. Voor ILVO is brouwgerst, na hop, het tweede brouwerij-gerelateerde landbo...

Presentaties

“Vroeger, nu en straks op de akker”

Het rassenonderzoek was en is nooit ver weg Johan Van Waes Studiedag 28 maart 2019

ILVO persbericht

Reductie van antibiotica(resistentie) in de Europese veehouderij door grootscheeps ‘lerend netwerk’ project DISARM. ILVO coördineert.

In het Horizon2020 thematisch netwerk DISARM dat net is opgestart, bundelen Europese veehouders, dierenartsen, adviseurs, onderzoekers en industrie uit 9 landen hun krachten in de strijd tegen antibiotica. In een grote reeks praktijkcases zoeken ze dé beste (beproefde) aanpak om tegelijk twe...

ILVO persbericht

ILVO opnieuw partner in een grootschalig EU onderzoeksproject naar precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs gaat van start.

Met het Horizon2020-project SmartAgriHubs investeert Europa in de verdere ontwikkeling en uitbouw van digitale innovatiehubs. Deze hubs dienen als platform voor elke actor in de agrifoodketen. Het doel van dit Europese project is de digitale transformatie van duurzame precisielandbouw en voedingsver...

EVMI

Belgen ontrafelen de biofilm

Een sluipmoordenaar, zo wordt de biofilm met recht genoemd. Deze bacteriepakketjes hechten zich aan oppervlakken in de productielijn, zijn moeilijk op te sporen en kunnen een gangbaar reinigingsproces weerstaan. Het Belgische Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en KU Leuve...

Pagina 8 van 11Eerste   Vorige   2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  Volgende   Laatste