ILVO als onderzoekspartner

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO is om vele redenen bijzonder. Het is een kennisinstelling van de Vlaamse overheid, meer bepaald van het beleidsdomein Landbouw en Visserij. ILVO steunt op 80 jaar wetenschappelijke arbeid. Door zijn uitmuntend multidisciplinair en innovatief en toegepast onderzoek wordt ILVO internationaal gerespecteerd. ILVO mikt op een duurzame, rendabele en toekomstgerichte landbouw en visserij. De bevindingen, diensten en samenwerkingen komen ten goede aan de volledige Vlaamse agrovoedingssector.

De strategische visie 'Naar 2020 en verder' geeft de ijkpunten en ambities weer.

ILVO profileert zich als een loyale onderzoekspartner die sterk gelooft in multidisciplinair onderzoek met zowel academische als industriële partners. Omdat het delen van kennis een belangrijk aspect is van onze kennisgebaseerde economie, wil ILVO als innovatieve onderzoekspartner mee invulling geven aan ‘open innovatie’ door een forum te creëren waarbinnen universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en overheden innovatieve ideeën uit kunnen wisselen. Uiteraard dient dit te gebeuren in een gezond evenwicht met het IP-beleid – hiertoe werden de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van ILVO als onderzoekspartner.

Bij onderzoek vindt u een uitgebreid overzicht terug van de onderzoeksthema’s die binnen ILVO behandeld worden.