Integriteit

De Vlaamse overheid wil een betrouwbare partner zijn voor burgers en bedrijven. Integriteit is daarom een belangrijke kwaliteit die de Vlaamse overheid als organisatie nastreeft.

Dierproeven volgens ethische code en transparant

Deontologische code Vlaamse overheid naar boven

Sinds 6 juli 2011 heeft de Vlaamse overheid een nieuwe deontologische code. In de code staan de waarden en normen van de Vlaamse overheid en hoe medewerkers die waarden en normen in de praktijk moeten brengen om ook integer te werken. Voor een vlotte en transparante dienstverlening naar burgers en samenwerking met leveranciers, bevat de code volgende afspraken, die ook voor u als partner of leverancier van de Vlaamse overheid nuttig kunnen zijn:

 1. Het gelijkheidsprincipe
  Klanten en leveranciers hebben het recht om in gelijke gevallen op dezelfde manier te worden behandeld. Dat kan maar als personeelsleden van de Vlaamse overheid op ieder moment hun objectiviteit bewaren.

  Om hun functie op een onbevangen en neutrale wijze uit te oefenen moeten personeelsleden ervoor zorgen dat in de omgang met interne en externe klanten geen persoonlijke voorkeuren meespelen en ernaar streven om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.

 2. Omgaan met giften en geschenken
  Om elke schijn van partijdigheid te voorkomen zijn er in de deontologische code ook afspraken gemaakt over het omgaan met giften en geschenken.

  Personeelsleden van de Vlaamse overheid mogen geen geschenken of uitnodigingen die betaald worden door derden aanvaarden. In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, maar een personeelslid dat een geschenk of uitnodiging wil aanvaarden, moet dat steeds melden aan zijn leidinggevende. Geschenken of uitnodigingen die onterecht werden aanvaard, worden teruggestuurd naar de afzender.

 3. Vermijden van draaideurconstructies
  Om elke schijn van partijdigheid en belangenvermenging te vermijden, heeft de Vlaamse overheid ook regels om ‘draaideurconstructies’ te vermijden. Bij een overheidsopdracht met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking zal de overheid die aanbesteedt daarom geen firma’s uitnodigen waarvan men weet dat ex-medewerkers van de betrokken entiteit bestuurder of werknemer zijn, tot twee jaar na het vertrek van de medewerker uit die entiteit.

 4. Zorgvuldig omgaan met overheidsmiddelen
  De middelen waarmee de Vlaamse overheid werkt, zijn publieke middelen, die onder meer door belastingsgeld ter beschikking worden gesteld. Het is dan ook logisch dat personeelsleden van de Vlaamse overheid zorgvuldig met deze middelen omspringen en moeten kunnen verantwoorden hoe ze die middelen gebruiken. Bij het kiezen van een leverancier bijvoorbeeld moet de overheid daarom de procedures volgen van de wet op de overheidsopdrachten.

Integriteit voor overheidsopdrachten naar boven

Transparantie en gelijke mededinging zijn ook bij overheidsopdrachten belangrijke waarden. Kandidaat-leveranciers hebben inzage in de lopende aanbestedingen op www.publicprocurement.be >> ondernemingen.

De Vlaamse overheid biedt gratis opleidingen aan om bedrijven vertrouwd te maken met digitale overheidsopdrachten (e-procurement). U kunt zich inschrijven voor deze opleidingen op: http://www.bestuurszaken.be/vorming-0

Meer informatie over overheidsopdrachten vindt u op http://www.bestuurszaken.be/e-procurement
Meer informatie over de deontologische code en het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid vindt u op http://www.bestuurszaken.be/deontologische-code

Contactpersonen Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO)

Gerard Meganck: gerard.meganck@ilvo.vlaanderen.be of 09/272.25.06
Catherine Blancquaert: catherine.blancquaert@ilvo.vlaanderen.be of 09/272.25.30

Coördinator Integriteitzorg Vlaamse overheid

integriteit@vlaanderen.be