Management ILVO

Joris Relaes

Joris Relaes

Administrateur-generaal
Contacteer Joris RelaesOndersteuning door:


Björn Possé Björn Possé
onderzoeks-coördinatie en -valorisatie
projectbeheer, wetenschappelijke apparatuur,
wetenschappelijke output en valorisatie
Contacteer Björn Possé
Greet Riebbels Greet Riebbels
Adviseur communicatie
interne en externe communicatie
Contacteer Greet Riebbels

Verdere ondersteuning van de ILVO directie wordt geboden door:

 • een managementorgaan (directieraad)
 • de beheerscommissie Eigen Vermogen (EV)
 • het COWEDI (samengesteld uit N, N-1, AD, wetenschappelijke directeurs): verzorgen intern advies
 • een raadgevend comité met werkgroepen per eenheid: verzorgen extern advies
 • een overlegorgaan overheid/beleid ILVO
 • adviesorganen: EOC, ethische commissie, ...
 • interne werkgroepen
 • ICT: dr. ir. Koen Gryspeerdt
 • beheerscontrole en financiën, bestaande uit:
  • financiële coördinatie (Katrien De Bruyn)
  • organisatiebeheersing (Catherine Blancquaert)
  • financiën en begroting, boekhouding (dotatie en EV)
 • algemene ondersteuning en Personeel, bestaande uit:
  • secretariaat
  • personeelsbeheer en -controle (dotatie en EV)
 • Voorzieningen:
  • milieu, veiligheid en welzijn: ir. Frank Lagaisse
  • facilitaire diensten, logistiek, algemene infrastructuur: Jan Cooreman en Evy De Vlieghere

GA