ILVO tot uw dienst

De land- en tuinbouw evolueert in tal van richtingen zoals specialisering, schaalvergroting, internationalisering, functieverbreding, maar vooral verduurzaming. De primaire producenten en verwerkers ervaren steeds hogere eisen qua productkwaliteit, dierenwelzijn, veiligheid, ruimtegebruik en sociaal beleid. Dat zijn stevige uitdagingen die grondig en betrouwbaar onderzoek en ontwikkeling vergen.

Samen met en vooral dank zij het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek dat ILVO uitvoert, is er een steeds bredere waaier van hooggespecialiseerde dienstverlening aan de verschillende agro- en visserijsectoren uitgebouwd. De activiteiten binnen deze dienstverlening leveren een win win-situatie op voor alle partners: de klant weet dat hij met de meest actuele kennisomgeving samenwerkt. ILVO houdt via de aangereikte dienstvragen voeling met de dagdagelijkse complexe problemen die zich in de sector voordoen.

Bedrijven, individuen en organisaties die een beroep doen op de dienstverlening van ILVO weten dat zij een vaste en billijke prijsofferte mogen verwachten, en dat er, indien noodzakelijk en binnen de vigerende wetgeving, confidentialiteit kan worden gegarandeerd.

ILVO zette de afgelopen jaren belangrijke stappen in de verdere professionalisering van ILVO als dienstverlener en is steeds actief op zoek nieuwe modellen en instrumenten rond dienstverlening (contractvormen, steunmechanismen zoals de KMO portefeuille, accreditatie, referentiewerking, …) om op elke vraag een gepast antwoord te kunnen geven.

Bij diensten en producten vindt u een uitgebreid overzicht terug van al onze dienstverlening.

Diagnosecentrum Overleg
isolatie embryo
Belgica