Visserij en aquatische productie

Een modern visserijbeheer is gebaseerd op degelijke informatie over visbestanden en hun plaats in het ecosysteem, een grondige kennis van de efficiëntie en de effecten van visserijmethodes en inzicht in de socio-economische aspecten van de visserijsector. ILVO voorziet onze overheden met deze informatie. ILVO ondersteunt en adviseert ook de visserijsector en de visserijhandel in hun streven naar duurzaam vissen. Een multidisciplinair wetenschappelijk team met een uitgebreid netwerk wordt bijgestaan door een technisch team dat instaat voor het veldwerk, aan land en op zee. Naast onderzoek in de zeevisserij bouwt ILVO ook de onderzoeksgroep die streeft naar duurzame aquacultuursystemen verder uit. Tegelijkertijd wordt een dienstverlening opgezet die bedrijven, overheden en andere wetenschappelijke instellingen kan ondersteunen in hun wetenschappelijke werk.

Positie van ILVO t.a.v. dierenproeven

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Visserijbiologie

Leeftijdsbepaling otolietenBinnen de onderzoeksgroep Visserijbiologie staat het beheer van de Belgische en Europese visserij centraal. Advies voor dit beheer wordt gevormd op basis van onderzoek naar de staat van visbestanden, naar de dynamiek van mariene ecosystemen en de gevolgen van beleidsmaatregelen voor de visserij op visbestanden en de visserijsector. Dit onderzoek is gebaseerd op verzamelde gegevens over de grootte en de samenstelling van visbestanden en over de exploitatie van commercieel belangrijke vissoorten. De verwerking van deze gegevens geeft aanleiding tot beleidsondersteunend advies met betrekking tot het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De onderzoeksgroep streeft naar een sterke en productieve interactie tussen wetenschappers en de visserijsector, met het oog op innovatie en op een optimalisatie van visserijdata en van het bepalen van de staat van visbestanden.

Interreg 2 Seas project SUMARiS: naar een efficiënt en correct beheer van roggenpopulaties in de Noordzee en het Engels Kanaal

Visserijtechnieken

VisserijtechniekenDe onderzoeksgroep Visserijtechniek richt zich op verschillende aspecten van het visvangstproces, zoals de ontwikkeling van nieuw vistuig, de verbetering van de soort- en lengteselectieve eigenschappen van bestaande vistuigen, alternatieve visserijtechnieken, de vermindering van het brandstofverbruik en het terugdringen van de milieu-impact van de visserijactiviteiten. Dit onderzoek is sterk service-geöriënteerd ten behoeve van internationale wetenschappelijke organisaties en bestuursorganen, de overheid, de visserijsector en de consument.

Aquacultuur

aquacultuurDe onderzoeksgroep Aquacultuur heeft als doel de mogelijkheden te onderzoeken voor de ontwikkeling van aquacultuur aan land en in zee en nieuwe technieken te implementeren voor een rendabele productie, een verbeterde productkwaliteit en traceerbaarheid, een verminderde impact op het milieu. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het wetgevend kader en dierenwelzijn.

 

In de pers