Plattelandsontwikkeling

Rurale gebieden in hun totaliteit staan centraal in dit onderzoeksgebied. Er wordt niet enkel gefocust op het landbouwbedrijf, maar ook op de complexe fysieke, economische en sociale context. Onderzoekers bekijken de gebiedsspecifieke kenmerken van regio’s, de ruimtelijke kwaliteit van transformaties, en de mogelijkheden tot sturen, beheersen en monitoren van rurale ontwikkelingen. Samenbrengen van actoren in participatieve processen hoort ook bij dit onderzoeksveld.

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Ruimtelijke transformaties

ruimtelijke transformatiesHet platteland is onderhevig aan grote veranderingen. Landbouwgrond wordt ingenomen door andere activiteiten (natuur, wonen, industrie, recreatie,…). Landbouw en Maatschappij ontwikkelt wetenschappelijke methodes om rond deze transformaties accurate data te verzamelen. Tegelijk worden ook analyses uitgevoerd in het kader van bv. landbouwimpactstudie, zonevreemde activiteiten, fragmentatie van open ruimte,…

Gebiedsspecifieke regionale ontwikkeling

Gebiedsspecifieke regionale ontwikkelingGrootschalige veranderingsprocessen (bv. klimaatsverandering, wijzigende handelsverhoudingen, migratiestromen,…) dagen regio’s uit zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Hoe rurale regio’s omgaan met deze snel wijzigende context wordt bestudeerd en beschreven: welke ontwikkelingspaden worden gevolgd, welke mechanismen spelen en hoe kunnen regio’s hun gebiedsspecifieke, unieke kenmerken en troeven strategisch inzetten in rurale ontwikkeling. Er wordt bestudeerd en beschreven hoe rurale regio’s omgaan met deze snel wijzigende context. Landbouw en Maatschappij onderzoekt welke ontwikkelingspaden worden gevolgd, welke mechanismen spelen en hoe regio’s hun gebiedsspecifieke, unieke kenmerken en troeven strategisch kunnen inzetten in rurale ontwikkeling.

Governance

GovernanceKennis van en onderzoek naar de mechanismen, regels en betrokken actoren in rurale ontwikkelingsprocessen vormt de basis voor sturing (governance). Governance zelf beoogt zowel op sociaal als op economisch en ecologisch vlak een duurzame ontwikkeling van een ruraal gebied. ILVO participeert in deze ontwikkeling door sociologische achtergrondstudies en onderzoek van ecosysteemdiensten, van netwerken als motor van innovaties, en van beschikbaarheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Participatie

participatieHet plattelandsgebied wordt multifunctioneler. Meer en diversere groepen actoren en stakeholders zijn betrokken bij de processen die er zich afspelen. ILVO bestudeert de participatie aan deze processen: wie wordt wanneer betrokken, welke rol speelt de landbouw in deze processen, wat zijn de kritieke succesfactoren of valkuilen, hoe komt men tot kwaliteitsvolle oplossingen,… Onderzoekers van Landbouw & Maatschappij kunnen ook ingeschakeld worden als procesbegeleider en facilitator van participatieve processen in een rurale context.