Gewasbescherming

Gewasbescherming omvat de studie en identificatie van bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten en mijten die planten kunnen teisteren. Daarnaast wordt er gezocht naar adequate technieken om deze ziekteverwekkers op te sporen en te beheersen. De reductie van en alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen behoren ook tot de onderzoekstaken.

Alle details op het ILVO onderzoeksportaal

Insecten en mijten

TaxuskeverInsecten kunnen niet alleen schadelijk zijn voor land- en tuinbouwgewassen maar ook in voorraadgoederen, in woningen en andere gebouwen, in openbaar groen en private tuinen, en tevens bij import en export van plantenmateriaal (quarantaine-organismen). ILVO heeft de expertise in diagnose en opsporen van schadelijke insecten. Ook is er onderzoek naar de biologische en chemische beheersing van deze insecten.

Mijten zijn kleine organismen met 8 poten, waarvan sommigen heel wat schade kunnen veroorzaken in onze land- en tuinbouw, zoals bv. de galmijt in de laurierteelt. Naast de studie van de schadelijke mijten is er ook onderzoek naar beheersingsstrategieën en de natuurlijke vijanden van de spintmijten.

Bacteriën

Erwinia op aardappelplantBacteriële ziekten vormen een groot probleem in diverse teelten. ILVO-onderzoek spitst zich niet alleen toe op deze ziekten in grote teelten, zoals Dickeya rot in aardappel, maar ook op bacteriën die vanuit fytosanitair standpunt belangrijk kunnen zijn. Hierbij denken we aan het voorkomen van de quarantaine bacterie Xanthomonas arboricola pv. pruni op laurier.

Schimmels

Japanse roest bij potchrysantILVO voert onderzoek naar schimmelziekten in voor Vlaanderen belangrijke teelten (potchrysant, aardbei, buxus, …). Naast het verwerven van kennis rond de pathogeen, epidemiologie en detectie van de schimmel en plantresistentie, is de validatie van de resultaten via het waarschuwingssysteem een belangrijke doelstelling.


Nematoden

Valplek bij aangetast aardappelveldNematoden of aaltjes veroorzaken belangrijke opbrengstverliezen bij o.a. aardappelen en suikerbieten, maar ook bij volleveldsgroenten. ILVO brengt de verspreiding van deze nematoden in kaart en doet onderzoek naar gerichte beheersingsmaatregelen (chemische, biologische en geïntegreerde bestrijding, ontwikkeling van tolerante rassen, …).


Virussen

PSTVd symptomen op tomaat in potILVO voert verkennend onderzoek naar actuele en opkomende virus- en viroïdenproblemen in de teelt van tomaat, courgette, sla en aardappel. Er is een belangrijke participatie in Europese netwerken over virussen, viroiden, mycoplasmen en fytoplasmen, waarin de accuraatheid van diagnostische methoden vergeleken wordt, en andere waarin nieuwe trends, evoluties en bedreigingen besproken worden tussen experten.

Beheersingsstrategieën

Screenen ziekteresistentieEr worden verschillende strategieën onderzocht om ziekten en plagen te beheersen bij ILVO. Afhankelijk van de ziekte of plaag gaat de focus naar chemische of biologische bestrijding, geïntegreerde bestrijding, optimaal bodembeheer met nadruk op ziekteweerbaarheid, plantenresistentie, gebruik van biodiversiteit in akkerranden om zo de ziektedruk te verlagen, …

Moleculaire ontwikkelingen

Beoordeling resultaten virusanalyseVoor de diagnostiek, identificatie en ecologie van plantpathogenen gebruikt ILVO vooraanstaande moleculaire technieken. Wij ontwikkelen PCR-gebaseerde detectie- en merkertechnologie die gebruikt wordt in onderzoek maar ook in het Diagnosecentrum voor Planten. Microbiële gemeenschappen in associatie met planten worden geprofileerd. In Europese context werkt ILVO mee aan het barcoden van quarantaine organismen.

GA