Archief PAS-lijst

Dit archief bevat de oude versies van de PAS-lijst.

RUNDVEE

R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar: combinaties van PAS maatregelen (update: november 2017)*
R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar
R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
R-4 Vleeskalveren tot 8 maanden
R-6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)
R-7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

VARKENS

V-1 Biggen
V-2 Kraamzeugen
V-3 Guste en dragende zeugen
V-4 Vleesvarkens
V-4 Vleesvarkens: combinaties van PAS maatregelen*
Varkens: combinaties van PAS en AEA V-maatregelen**
Varkens: combinaties van PAS en AEA S-maatregelen**

PLUIMVEE

P-2 Opfokpoeljen van legkippen (niet-kooisystemen)
P-4 Legkippen incl. (groot)ouderdieren van legrassen (niet-kooisystemen)
P-4 Legkippen: combinatie van PAS en AEA P-maatregelen (juni 2017)  **
P-6 Slachtkuikens
P-6 Slachtkuikens: combinaties van PAS maatregelen*
P-6 Slachtkuikens: combinaties van PAS en AEA P-maatregelen **

GEITEN

G-1 Geiten ouder dan 1 jaar (vleesproductie)

*De onderlinge combinatie van maatregelen op de PAS-lijst kan enkel indien de combinatie gedefinieerd staat in deze combinatietabellen.
**De combinatie van maatregelen op de PAS-lijst met maatregelen op de AEA-lijst kan enkel indien de combinatie gedefinieerd staat in deze combinatietabellen.

De combinatie van bepaalde V- en P-maatregelen op de AEA-lijst met een S-maatregel op de AEA-lijst is ook mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden op de VLM website.