PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken

Hieronder kan je de PAS-lijst terug vinden. Vergeet niet om ook de gebruiksvoorwaarden te lezen. Deze voorwaarden zijn, samen met heel wat andere info (een verklarende lijst van termen en duiding rond de verschillen tussen PAS-lijst en AEA-lijst) terug te vinden in het deel Achtergrondinformatie.

RUNDVEE (zie Mededeling juli 2019 ivm meetrapporten)

R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (update: februari 2020)
R-1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar: combinaties van PAS maatregelen (update: januari 2020)*
R-2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar (update: maart 2018)
R-3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (update: maart 2018)
R-4 Vleeskalveren tot 8 maanden (update: november 2017)
R-6 Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie) (update: maart 2018)
R-7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar (update: maart 2018)

VARKENS

V-1 Biggen
V-2 Kraamzeugen
V-3 Guste en dragende zeugen
V-4 Vleesvarkens
V-4 Vleesvarkens: combinaties van PAS maatregelen*
Varkens: combinaties van PAS en AEA V-maatregelen**
Varkens: combinaties van PAS en AEA S-maatregelen**

PLUIMVEE

P-2 Opfokpoeljen van legkippen (niet-kooisystemen)
P-4 Legkippen incl. (groot)ouderdieren van legrassen (niet-kooisystemen)
P-4 Legkippen: combinatie van PAS en AEA P-maatregelen (juli 2018) **
P-6 Slachtkuikens
P-6 Slachtkuikens: combinaties van PAS maatregelen*
P-6 Slachtkuikens: combinaties van PAS en AEA P-maatregelen (update: april 2020)**

GEITEN

G-1 Geiten ouder dan 1 jaar (vleesproductie)

ARCHIEF


*De onderlinge combinatie van maatregelen op de PAS-lijst kan enkel indien de combinatie gedefinieerd staat in deze combinatietabellen.
**De combinatie van maatregelen op de PAS-lijst met maatregelen op de AEA-lijst kan enkel indien de combinatie gedefinieerd staat in deze combinatietabellen.

De combinatie van bepaalde V- en P-maatregelen op de AEA-lijst met een S-maatregel op de AEA-lijst is ook mogelijk. Meer informatie hierover is te vinden op de VLM website.