Ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones bemoeilijkt de realisatie van de natuurdoelen. Dit betekent dat het verlenen van vergunningen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones eveneens bemoeilijkt wordt. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. De PAS beoogt bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door de uitstoot van stikstof terug te dringen. Meer informatie over PAS kan je terugvinden op de website www.natura2000.vlaanderen.be.

De PAS-lijst omvat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen aanwenden om de berekende bijdrage van hun bedrijf aan de kritische deposities te reduceren. Het is een dynamische lijst die aangepast wordt in functie van ingediende voorstellen, lopend onderzoek en nieuwe inzichten.

De staltechnieken die op de AEA-lijst staan voldoen ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst, maar worden er niet expliciet in opgenomen. Meer informatie over het verschil tussen de PAS-lijst en de AEA-lijst vind je onder de rubriek ‘Achtergrondinformatie’.

Elke belanghebbende kan maatregelen voorstellen ter opname in de PAS-lijst. Indieners kunnen hiervoor op begeleiding rekenen van de medewerkers van het Wetenschappelijk Secretariaat van ILVO.

PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken

Procedure voor opname van een maatregel in de PAS-lijst

Mededelingen

Achtergrondinformatie

Contact wetenschappelijk secretariaat

Voor al je vragen rond de PAS-lijst, kan je terecht op het Wetenschappelijk Secretariaat van ILVO via pas-lijst@ilvo.vlaanderen.be of +32 (0)9 272 27 84.