Themawebsites

Voor specifieke thema’s kan je ook op deze websites terecht:

Food Pilot: www.foodpilot.be (productieprocessen voor voeding)
Diagnosecentrum voor Planten: www.ilvodiagnosecentrumvoorplanten.be (plantenziekten en-plagen)
Varkensloket: www.varkensloket.be
Agrolink Vlaanderen: www.agrolink-vlaanderen.be
Bio-economie: www.ilvo.vlaanderen.be/bio-economie

Plant

Genetisch gewijzigde aardappelen: www.aardappelziekte.be
Soja telen in Vlaanderen: www.ilvo.vlaanderen.be/soja
Agroforestry in Vlaanderen: http://www.agroforestryvlaanderen.be/
Belgische rassenlijst voor voedergewassen en groenbedekkers: www.ilvo.vlaanderen.be/rassenlijst

Visserij

Microplastics in de Noordzee: www.ilvo.vlaanderen.be/micro
Duurzame vis: www.fish2know.be

Projecten

Gebruik van nevenstromen als systeeminnovatie: www.ilvogenesys.be
Kenniscentrum sensoren in melkveehouderij: www.koesensor.be
Bestrijding van persisterende Salmonella infecties op vleeskuikenbedrijven (SalmControl): www.ilvo.vlaanderen.be/salmonella
Herkauwers en broeikasgassen: www.smethane.eu
Pilootproject Productief Landschap: www.productieflandschap.be

Platform

Platform voor populatie genomics: www.ilvogenomics.be

Quarantaine organismen

Informatiefiches quarantaineorganismen die een bedreiging vormen voor de boomkwekerij

Techniek

Keuring spuittoestellen: www.ilvo.vlaanderen.be/keuringspuittoestellen
Spuittechnieken: www.ilvo.vlaanderen.be/spraytechlab
Innovation Clusters Accelerating REmote Sensing: http://www.ilvo.vlaanderen.be/icares
Icares Interreg

Voeding

Europees onderzoek omtrent duurzame voeding: www.susfood-era.net
Europees onderzoek omtrent voeding en gezondheid: www.healthydietforhealthylife.eu

Andere

Melkerij hygiëne en techniek: www.ilvo.vlaanderen.be/zuivel
Agrarische bouwtechnische problemen: www.ilvo.vlaanderen.be/agriconstruct
Emissies uit landbouwactiviteiten: www.vemis.be
Beslissingsondersteunende rekenprogramma’s: www.remiweb.be
Arbeidsveiligheid: http://www.preventagri.vlaanderen/nl/home
Onderzoek naar biologische landbouw: www.nobl.be
Energiekwesties in de landbouw: www.enerpedia.be
Europese digitale landbouwtools: http://db-ictagri.eu/ict-agri/
Kennisplatform Plantenfysiologie: http://www.pcsierteelt.be