85 jaar veredeling op ILVO

Joke SchauvliegeOp de viering van “85 jaar publieke plantenveredeling op ILVO” zei Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “De 85 jaar ILVO-veredeling kan men dus gerust samenvatten in een gevarieerd, interessant en positief verhaal. Als minister van en voor de landbouw ben ik blij te kunnen zeggen dat ik in de voetsporen van mijn voorgangers treed en dat de Vlaamse overheid bewust zal blijven investeren in de veredeling van de zogenaamd ‘kleine’ landbouwgewassen. Wij bevinden ons in een veredelings-landschap waarin de private sector uit steeds minder, maar steeds machtigere spelers bestaat. De overheid moet en zal daarom zijn verantwoordelijkheid nemen en de diversiteit van de landbouwgewassen, en de diversiteit van de rassen binnen de kleinere landbouwgewassen, stimuleren en garanderen. Als wij de duurzaamheid, de veelzijdige teeltrotatie en de vernieuwing een kans willen geven, dan moeten wij daarvoor zelf de tools en de kennis in handen hebben en houden.”

Een mensenleven

Van gras en klaver tot rozen en azalea’s. 85 jaar ervaring in veredeling: een mensenleven. ILVO kan wel zeggen dat ze het in de vingers hebben. Stielkennis, die ze koppelen aan de toepassing van de nieuwste technologieën.

Een beetje historiek

85 jaar taartHet Rijksstation voor Plantenveredeling was in 1932 een pionier in het selectiewerk in voedergewassen. Het doel was de kwaliteit van gras en klaver te verhogen door veredeling. Toen werd de basis gelegd en sindsdien heeft het genetisch materiaal zich verder in Europa en de rest van de wereld verspreid.

Na de 2de wereldoorlog werd ook gestart met veredelingswerk in de sierplantensector, waarbij men zich vooral toespitste op economisch belangrijke teelten voor Vlaanderen: boomkwekerij, rozen en azalea.

Vroeger had elk land wel zijn onafhankelijk veredelingsinstituut. De meeste publieke actoren zijn echter verdwenen. ILVO en zijn voorgangers hebben zich flexibel opgesteld en hebben steeds de nieuwste technieken onderzocht en toegepast. Ze hebben zich niet opgesloten in een ivoren toren, maar hebben de noden en wensen in onze maatschappij gecapteerd. De mogelijkheid om een probleem multidisciplinair aan te pakken is één van de sterke punten van ILVO. Ze hebben zich toegelegd niet alleen op ‘kleinere’ gewassen, maar ook op nieuwe teelten, die een duidelijke meerwaarde kunnen betekenen voor diverse sectoren en de consument. Een andere troef waarop ILVO kan bogen, is lange tijdsreeksen. Deze traditie biedt een schat aan informatie.

85 jaar veredeling brochureKleine zaadjes die eertijds geplant zijn, hebben ervoor gezorgd dat ILVO uitgegroeid is tot een ontmoetingsplaats voor de veredeling- en jongplanten en zaadsector. De programma’s worden uitgevoerd in nauwe samenwerking en interactie met zaadbedrijven en telerscoöperaties.

Er werd naar aanleiding van dit feestjaar een brochure (pdf) uitgebracht die je laat grasduinen in het ruime pallet aan technieken, biotoetsen, veredelingsaspecten, rassenevaluatie, … die momenteel op ILVO worden aangepakt.

Dank en proficiat aan allen, onderzoekers, technici, proefveldwerkers en laboranten, die in het verleden en heden met hun visie, toewijding en passie gestalte hebben gegeven aan wat ILVO nu betekent in de veredelingswereld. Er wordt al uitgekeken naar de 100.

veredelaars

podium