Luchtemissies en duurzame productietechnieken in de landbouw (LNE)

ONDERZOEK

Agrotechniek verricht methodologisch en projectmatig onderzoek naar het meten en beheersen van de binnenluchtkwaliteit van agrarische gebouwen en luchtemissies bij landbouwactiviteiten. De typische landbouwpolluenten ammoniak, fijn stof, lachgas, methaan, CO2 en geur zijn hierbij voorwerp van onderzoek. Naast het ontwikkelen en toepassen van meettechnieken, is deze onderzoeksgroep ook actief op het vlak van de ontwikkeling en evaluatie van duurzame landbouwtechnieken. Hierbij is ook het aspect rationeel energiegebruik een belangrijke invalshoek.

DIENSTVERLENING

In opdracht van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid, voert het onderzoeksdomein Agrotechniek een pakket referentietaken uit ter ondersteuning van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Departement LNE. Het betreft meer concreet technisch-wetenschappelijke ondersteuning inzake:

  1. luchtemissies bij landbouwactiviteiten (ammoniak, fijn stof, CO2, lachgas, methaan en geur);
  2. en duurzame productietechnieken in de landbouw

Meer info over 'Referentiewerking Milieutechniek ten behoeve van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)'

CONTACT

Peter Demeyer, Eva Brusselman

GA