Begeleiding Melkcontrolecentrum (MCC) - Vlaanderen

DIENSTVERLENING

Het Melkcontrolecentrum (MCC)-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van rauwe melk geleverd door de melkveehouder, waarvan de prijs bepaald wordt aan de hand van kwaliteits- en samenstellingparameters.

De wetenschappelijke begeleiding wordt georganiseerd in samenwerking met collega’s uit Gembloux (CRA-W DVP). Zij organiseren de wetenschappelijke begeleiding in het Waalse landsgedeelte, zodat de wetenschappelijke begeleiding uniform georganiseerd wordt over gans België.
De wetenschappelijke begeleiding biedt de Belgische Melk Controle Laboratoria (MCL; MCC-Vlaanderen en Comité du Lait) de mogelijkheid om uniform en correct te werken zodat de melk, geleverd door de melkveehouders, correct uitbetaald kan worden.
De wetenschappelijke begeleiding van de Belgische MCL omvat volgende aspecten nl ringonderzoeken, standaarden, controlemonsters en gerecombineerde reeksen.

Ringonderzoeken (RO)

De maandelijkse ringonderzoeken, overeenkomstig met de norm ISO 17043, worden georganiseerd voor volgende parameters:

 • Totaal kiemgetal
 • Somatisch celgetal
 • Aantal coliformen
 • Vriespunt
 • Remstoffen (antibiotica)
 • Onzuiverheden
 • Vet- eiwitgehalte

Voor al deze parameters maken het ILVO-T&V en CRA-W DVP monsters aan die verdeeld worden via gekoeld transport naar de Belgische MCL. De resultaten van het RO worden verwerkt om na te gaan of deze uniform en correct zijn vergeleken met de referentiemethode (uitgevoerd door ILVO-T&V en enkele andere departementale laboratoria) of de routinemethode. De beoordeling van de resultaten is gebaseerd op vastgelegde normen.

Standaarden

Wekelijks worden twee melkstandaarden (1 afgeroomde en 1 volle melk) aangemaakt, die gebruikt worden voor de eventuele bijstelling van de IR-toestellen. ILVO-T&V en enkele andere departementale laboratoria bepalen het vet- en eiwitgehalte van deze standaarden via de referentiemethodes.
Om de juiste werking van de gebruikte remstoffentest te controleren, worden door ILVO-T&V en CRA-W DVP aan de Belgische MCL verschillende soorten standaarden aangeboden.

Gerecombineerde reeksen

Tweemaandelijks wordt een reeks van negen stalen (vetgehalte tussen 25 en 55 g/l en eiwitgehalte tussen 25 en 45 g/l) samengesteld (conform IDF-141). Gebaseerd op de referentiewaarden (bepaald door ILVO-T&V en enkele andere departementale laboratoria) en welbepaalde afwijkingen kunnen de laboratoria de slope/intercept van het calibratieprogramma controleren en, indien nodig, een aanpassing doen voor de analyse van rauwe melk.

Controlemonsters

Maandelijks wordt door ILVO-T&V een controlemonster aangeboden voor de kiemgetal- en celgetalbepaling omwille van twee redenen:

 • Om het niveau van de resultaten binnen elk Belgisch MCL accuraat en constant te houden
 • Om hetzelfde niveau van resultaten tussen de verschillende laboratoria te bekomen
  De analyseresultaten van het controlemonster in de Belgische MCL dienen steeds binnen bepaalde limieten van de doorgegeven referentiewaarde te liggen.

CONTACT

Hadewig Werbrouck

GA