NRL watergehalte in pluimvee

DIENSTVERLENING

Sinds 2005 is het ILVO-T&V erkend als nationaal referentielabo voor de bepaling van watergehalte in vlees van pluimvee, zoals vermeld staat in bijlage 11 van de Europese Verordening 543/2008.

Hierbij horen volgende taken:

  • Coördineren van de werkzaamheden van de nationale laboratoria die belast zijn met de analysen op het watergehalte in vlees van pluimvee
  • Bijstaan van de bevoegde autoriteit (FOD economie, KMO, middenstand en energie) bij het opzetten van het systeem voor de controle op het watergehalte in vlees van pluimvee
  • Meewerken aan vergelijkende bekwaamheidsproeven waaraan de verschillende nationale laboratoria worden onderworpen
  • Ervoor zorgen dat de informatie verstrekt door de raad van deskundigen wordt doorgegeven aan de bevoegde autoriteit (FOD economie, KMO, middenstand en energie) en aan de nationale laboratoria
  • Samenwerken met de raad van deskundigen en, wanneer het NRL na aanwijzing is toegetreden tot de raad van deskundigen, de nodige monsters klaarmaken voor de proeven, inclusief homogeniteitstesten, en een adequate verzending regelen

CONTACT

Hadewig Werbrouck

GA