NRL plantengezondheid

ONDERZOEK

Eén van de belangrijkste opdrachten van het NRL is de wetenschappelijke expertise en technische competentie op een zo hoog mogelijk peil houden en dit door het uitvoeren van onderzoek in de verschillende disciplines. Enderzijds wordt er uitvoerig kennis opgebouwd rond de biologie en epidemiologie van een aantal quarantaine organismen (bv Phytophthora ramorum), anderzijds wordt er gewerkt aan de ontwikkeling en verfijning van diagnostische methoden om deze organismen te detecteren, dit alles volgens de strikte normen van ons kwaliteitssysteem.

NRL plantenziekten schade aan wortel

DIENSTVERLENING

De dienstverlening van het NRL richt zich vooral naar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de FAVV laboratoria en de andere door hen erkende laboratoria. De belangrijkste taken van het NRL zijn: het verstrekken van technisch en wetenschappelijk advies, het organiseren van nationale interlaboratoriumproeven en het organiseren van wetenschappelijke en technische opleidingen.

CONTACT

Annemie Hoedekie

GA