NRL GGO's

ONDERZOEK

De partner labo’s van het NRL voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) werken sinds meer dan 10 jaar eveneens samen binnen onderzoeksprojecten rond het brede thema van controle van GGO’s in de voedsel- en voederketen. Momenteel loopt een onderzoeksproject rond detectie van niet-geautoriseerde GGO’s in de voedselketen.

DIENSTVERLENING

  • Analyse van routinemonsters met methoden die reeds geaccrediteerd zijn of in het proces van accreditatie zijn. Bepaling van de aanwezigheid van GGO’s of van hun derivaten in de voedselketen. Dit impliceert de identificatie en karakterisering van de toegelaten en de niet toegelaten (voor zover mogelijk) GGO’s en, voor de toegelaten GGO’s, de bepaling van hun relatief gehalte.
  • Beheer van het laboratorium overeenkomstig de normen van de BELAC- accreditatie, ontwikkeling van procedures en validatiedossiers alsook andere ad hoc documenten.
  • Evalueren van nieuwe analysemethodes, bvb. door deelname aan interlaboratoriumtesten. Ontwikkelen, verbeteren en valideren van methodes (en referentiematerialen) voor analyses behorend tot het toepassingsgebied van het NRL.
  • Deelnemen aan internationale interlaboratorium proeven voor het aantonen van de technische competentie van het NRL.
  • Organisatie van ringonderzoeken op nationaal niveau voor de laboratoria van het FAVV, de door het FAVV-erkende laboratoria en laboratoria die voor erkenning in aanmerking komen
  • Technisch en wetenschappelijk advies verstrekken aan het FAVV
  • Technisch en wetenschappelijk advies verstrekken aan de door het FAVV-erkende laboratoria en antwoorden op de technische en wetenschappelijk vragen gesteld door de “stakeholders” van het NRL via het FAVV.
  • Wetenschappelijke en technische opleidingen uitwerken en organiseren voor de FAVV-laboratoria en de door het FAVV-erkende laboratoria.
  • Organiseren van stuurgroep en communicatiegroep bijeenkomsten voor en met het FAVV, de door het FAVV-erkende laboratoria en laboratoria die voor erkenning in aanmerking komen.
  • Een actieve rol spelen bij crisissen en incidenten door technisch en wetenschappelijk advies te verlenen aan het FAVV

Meer info: website: http://www.nrl-gmo.be/index.html

CONTACT

Isabel Taverniers

GA