Kruisbloemige voedergewassen

Stoppelkollen (Brassica rapa L. var. rapa)

Stoppelknollen worden hoofdzakelijk op zandgrond geteeld. Ze worden voornamelijk vers op stal vervoederd. Het beste zaaitijdstip is einde juli en de eerste helft augustus.

cultivar knol-vorm groenblijven loof vorst-resistentie opbrengst
Durmelander rond √√√ √√√ √√
Leielander lang √√

√√√

Bladkool (Brassica napus subsp. napus)

Bladkolen brengen in het algemeen minder op dan stoppelknollen maar laten meer stoppelresten in de grond achter.

cultivar wintervastheid verteerbaarheid opbrengst rassenlijst
Dino √√ √√√ √√ B
Wilma √√√ √√√ √√

B

Napoleon √√√ √√√ √√√√

B