Nutriman

NutrimanNUTRIMAN is een Thematisch Netwerk rond Stikstof (N) en Fosfor (P) dat kennis verzamelt over toepassingen, praktijken en technologieën van praktijkrijpe meststoffen gebaseerd op hergebruik van N en P. Innovatieve resultaten van vergevorderde toegepaste onderzoeksprojecten en industriële praktijken worden hierbij gekoppeld ten voordele van de landbouwers.

De landbouwsector en de voedselindustrie zijn sterk afhankelijk van specifieke bronnen in hun productieproces en streven daarom naar duurzaamheid op lange termijn. Er is dringende nood om het gebruik van de bronnen te optimaliseren en om te evolueren naar een kennisgedreven landbouw. Het is daarom essentieel om de kennis en informatie omtrent de onvoldoende gekende innovaties rond hergebruik van N en P (technologieën, producten en praktijken) tot bij de landbouwers te krijgen.

Het doel van NUTRIMAN is praktijkklare technologieën, producten en praktijken gebaseerd op nutriëntenmanagement en –hergebruik, die momenteel nog onvoldoende gekend zijn bij de gebruikers, te exploiteren. Deze actie zal nieuwe mogelijkheden creëren voor landbouwers om bruggen te maken tussen toegepast onderzoek met bruikbare resultaten en de landbouwpraktijk in regio’s waar nutriëntenmanagement en –hergebruik steeds belangrijker worden. NUTRIMAN werkt hierbij bottom-up, om initiatieven en knelpunten voor de toepassing snel bloot te leggen en om technologieën en producten met een groot draagvlak voorrang te geven, zodat het gebruik zich snel kan verspreiden. Het project heeft als doel om het gebruik van N en P innovatieve meststoffen, gebaseerd op momenteel nog niet gebruikte bronnen van organische en secundaire ruwe materialen, op te schalen. Dit stimuleert de circulaire economie en garandeert een efficiënt gebruik door landbouwers, zowel vanuit economisch als milieukundig standpunt.

De resultaten van het NUTRIMAN-project zullen verspreid en gebruikt worden via een webplatform in meerdere talen, abstracts in EIP-Agri-formaat en demonstraties van beste praktijken op het veld. Daardoor zal de bestaande kennis over hergebruik van N en P succesvol in praktijk gebracht kunnen worden.

EuropaDit project ontvangt financiering van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder projectnummer 818470Participant organization names: Terra Humana (HU), EFFOST, Z-LTO (NL), APCA (FR), UGent (BE), Inagro (BE), PCS (BE), ILVO (BE), AREFLH (FR), Vlaco VZW (BE), Fundacion Cartif (ES), UNITO (IT), FEHS (GE), IUNG-PIB (PO), DAM (ES), ANK (HU)

Website: www.nutriman.net
Coordinated by: Terra Humana Ltd.
Project main contact, the coordinator and nutrient recovery S&T senior project leader: Edward Someus
Project national contact in Flanders at ILVO: Fien Amery
Duration: October 2018 to March 2021.
Funding program: European Union's Horizon 2020
Grant agreement no.: 818470