Viskwaliteit

De technische dienstverlening van het labo viskwaliteit richt zich tot visverwerkende bedrijven. Door middel van sensorische, fysische en chemische methoden kan de kwaliteit van visserijproducten nagegaan worden.

ONDERZOEK

Speerpunten in het onderzoek zijn ontwikkeling van de analytiek voor bepaling van viskwaliteit en versheidsbepaling van vis, schaal- en weekdieren.

Momenteel werkt het labo Viskwaliteit van het ILVO mee aan een project rond biogene amines zoals histamine, putrescine, cadaverine. Dankzij een unieke samenwerking tussen een tiental verschillende Europese labo’s zal een officiële referentiemethode voor biogene amines op vis uitgewerkt worden.

In het verleden werden verschillende schema’s ontwikkeld om via de Kwaliteit Index Methode (KIM) de versheid van vis te bepalen. De Kwaliteit Index Methode is een sensorische methode voor een de versheidbepaling van vis. De KIM methode beoordeelt de verschillende versheidskenmerken (geur, kleur, kieuwen, slijm, textuur,…) afzonderlijk, in een welbepaalde volgorde. Bij de beoordeling van elk kenmerk wordt een score gegeven van 0 (goed) tot 3 (slecht). De som van alle scores levert uiteindelijk de ‘KIM-score’ op. Elk kenmerk telt even zwaar mee in de totale KIM score, waardoor voorkomen kan worden dat één enkel kenmerk verantwoordelijk is voor het afkeuren van een partij vis. Kleine verschillen in de beoordeling van de kenmerken beïnvloeden de totale KIM score niet. Hoe lager de totale KIM score, hoe verser de vis. De totale KIM score stijgt lineair met een toenemende bewaarduur op ijs – een verband dat werd vastgelegd aan de hand van een groot aantal experimentele data. Zodoende kan de versheid in termen van “dagen opgeslagen in ijs” bepaald worden. Op deze manier kan ook een voorspelling gedaan worden over de resterende houdbaarheid, wat bijzonder nuttige informatie is voor de handel. Deze techniek wordt sindsdien succesvol toegepast in de Vlaamse Visveiling.

Een nieuw toestel “Sequid” voor objectieve versheidsmeting van vis werd gedurende de voorbije twee jaar getest. De bedoeling hiervan was een snelle en objectieve versheidsmeting te bekomen die in de toekomst de Kwaliteit Index Methode kan vervangen. Het toestel werkt echter nog niet nauwkeurig genoeg om de Kwaliteit Index Methode te kunnen vervangen.
In het Marbitox project wordt nagegaan hoe en waar mariene biotoxines zich opstapelen in Noordzeekrabben. De krabben worden in het labo van het ILVO blootgesteld aan de verschillende toxines (DSP en ASP). Ook zal nagegaan worden hoe deze toxines evolueren wanneer de krabben bereid worden.

DIENSTVERLENING

De analysen die in het labo viskwaliteit uitgevoerd worden kunt u nagaan in de analysetabel viskwaliteit.
Verder worden er opleidingen gegeven over viskwaliteit. In het verleden werden de keurders van de Vlaamse visveilingen opgeleid om de Kwaliteit Index Methode correct te gebruiken. Ook de vissers kregen enkele jaren geleden een opleiding over viskwaliteit.
In het nu lopende fish2know project worden laatstejaars van horecascholen uitgenodigd naar de Vlaamse visveiling waar ze een rondleiding krijgen, een infosessie over viskwaliteit krijgen en zelf vis kunnen fileren en bereiden.

CONTACT

Karen Bekaert, Daphné Deloof, Johan Robbens, Geertrui Vlaemynck

GA