Ontwerp en testen van vistuig

ONDERZOEK

De onderzoeksgroep richt zich op de link tussen het mariene milieu en de visserijindustrie, namelijk het vistuig. Deze groep onderzoekt verschillende aspecten van het vangstproces door de werking van het vistuig in kaart te brengen. Zo wordt onderzocht hoe aanpassingen aan bestaand vistuig de selectiviteit kan verbeteren, zodat minder ondermaatse vis wordt gevangen en niet-commerciële organismen beter beschermd kunnen worden. Het beperken van de visserij-impact wordt ook gerealiseerd door de ontwikkeling van nieuwe vistuigen en introduceren van alternatieve visserijmethodes. Dit onderzoek is in essentie zeer technisch maar er is ook ruim aandacht voor ecologische, sociale en economische aspecten en de transitie naar een duurzame visserijsector. De onderzoeksgroep beschikt over de benodigde apparatuur en de onderzoeksruimten zijn uitgerust voor het uitvoeren van diverse experimenten.

DIENSTVERLENING

 • Trekmetingen, onderwateropnames en netkarakteristieken.
  Technisch geschoolde zeegaande medewerkers staan ter beschikking voor het uitvoeren van de vereiste expertmetingen. Zo kunnen het gedrag en visnamigheid van de diverse visserijmethoden en netten geregistreerd en geanalyseerd worden.
  Apparatuur:
  • Trekkrachtmeter: meten van trekkrachten in de vislijn met digitale registratie per seconde.
  • Onderwatercamera: video-opnames in hoge kwaliteit van visserij en andere activiteiten onder water.
  • Scanmar, Marport: akoestische apparatuur voor het meten van de netkarakteristieken tijdens het vissen.

   omegameter  onderwatercamera

 • Scoren van de duurzaamheid van visserijen.
  Op vraag van bedrijven, instanties of ngo’s worden duurzaamheidsfiches opgemaakt van visserijen of aangevoerde vissoorten. Deze kunnen aangewend worden voor afnemers/klanten om per vissoort de (al dan niet) duurzaamheid van het visserijtype in de verf te zetten. Ook in functie van extra keurmerken of labels vormen deze duurzaamheidsfiches een betrouwbare leidraad. Deze duurzaamheidsfiches kunnen op maat en gevraagd profiel opgesteld worden en houden rekening met het visserijbeheer, het visbestand en de visserijmethode.
 • Verzamelen en toeleveren van levende zeevis.
  ILVO-waarnemers kunnen levende zeevis meebrengen van commerciële vissersvaartuigen of andere vaartuigen. Hiervoor worden aan boord leefbakken gebruikt zodat de vis in optimale toestand kan aangeland worden. Het verzamelen en toeleveren kan gedurende het hele jaar verzekerd worden.
 • Berekening en constructie van experimenteel vistuig en schaalmodellen + advies.
  Ervaren nettenmakers en wetenschappers berekenen de karakteristieken van experimenteel vistuig. Er kunnen tevens schaalmodellen worden gemaakt die proefondervindelijk begeleid getest kunnen worden in proeftanks. Een ervaren team bestaande uit een schipper, nettenspecialist en wetenschapper zorgen voor een goede adviesverlening.
 • Analyse van visserijvangsten (soorten, aantallen, gewicht, lengteverdeling).
  ILVO-waarnemers kunnen aan boord van commerciële vissersvaartuigen de klok rond elke sleep registreren en analyseren volgens geijkte statistische methodes. Tevens wordt dergelijk werk ook uitgevoerd in opdracht van andere internationale onderzoekscentra (bv. aan boord van andere onderzoekschepen).
 • Evaluatie van visserijmethodes en vistuig naar selectiviteit en milieueffecten.
  Een team van deskundige ecologen en wetenschappers kan op aanvraag diverse soorten vistuig en visserijmethodes evalueren wat betreft selectiviteit en milieueffecten, al dan niet in synergie met andere instituten. Hierbij kan per visserijmethode een gedetailleerde analyse gemaakt worden van de milieueffecten op korte, middellange en lange termijn.
 • Technische ondersteuning en coördinatie van visserijexperimenten voor derden.
  Gebaseerd op een ruime praktische en theoretische ervaring alsook een bestaand netwerk van diverse contacten, kan vrij snel en vlot deze technische ondersteuning verleend worden. Dit kan zowel op nationaal als internationaal niveau uitgevoerd worden, zowel voor commerciële vaartuigen als voor andere onderzoekscentra, beroepsorganisaties of instanties. Er kan snel een flexibel team ingezet worden die zowel zorgt voor desk en fieldwork, waar en wanneer nodig.

CONTACT

Els Vanderperren

REFERENTIES

Medewerking aan de ontwikkeling van de pulskor (pulskor tong), de ontwikkeling van verschillende vleugeltypes (SumWing ea), de Hydrorig, het FIBER-tuig, de T-Line, de alternatieve boomkor, visserij met potten.

GA