Duurzaamheidsbeoordeling

ONDERZOEK

De kerntaken van deze onderzoeksgroep situeren zich op alle technische aspecten van de visserij: duurzame visserij, problematiek van de boomkorvisserij, economische haalbaarheid, ecologische waardering van visserijtechnieken, alternatieven voor de boomkorvisserij, diversificatie van de visserijtechnieken, minimaliseren teruggooi, effecten van klimaatsveranderingen, etc. De betrokken onderzoekers hebben een degelijke expertise over commerciële visserijen en een ruim netwerk aan contacten die nuttig zijn bij het scoren van visserijproducten.

DIENSTVERLENING

Op vraag van bedrijven, instanties of ngo’s worden duurzaamheidsfiches opgemaakt van visserijen of aangevoerde vissoorten. Deze kunnen aangewend worden voor afnemers/klanten om per vissoort de (al dan niet) duurzaamheid van het visserijtype in de verf te zetten. Ook in functie van extra keurmerken of labels vormen deze duurzaamheidsfiches een betrouwbare leidraad. Deze duurzaamheidsfiches kunnen naar uw wens op maat en volgens gevraagd profiel opgesteld worden en houden rekening met het visserijbeheer, het visbestand en de visserijmethode.

CONTACT

Arne Kinds

GA