Monitoren van fotosynthese en groei

ONDERZOEK

De groei van de plant is de optelsom van de fotosynthese over de voorbije dagen/weken. Wil men het effect van teeltkeuzes op de groei snel kunnen inschatten dan kan dit door de ogenblikkelijke fotosynthese te meten. Door fotosynthesemetingen uit te voeren in praktijkserres werd getracht bv. het belang van assimilatiebelichting bij de forcerie van azalea aan te tonen. Nadien werden via plantfotosynthesemetingen in een computer gestuurde groeikamer de effecten van belichtingsduur en temperatuurverhoging / verlaging respectievelijk tijdens de dag en de nacht onderzocht.

DIENSTVERLENING

In eigen up-to-date serres als in serres bij de teler kunnen bladfotosynthesemetingen uitgevoerd worden en kan onmiddellijk de reactie van het blad/plant op de omgeving worden onderzocht.

In een computergestuurde groeikamer kan plantfotosynthese gemeten worden. Een in de praktijk geregistreerd klimaat tijdens een dag kan in de groeikamer nagebootst worden en de invloed hiervan op de plantfotosynthese kan gemeten worden.

Naast deze monitoring kunnen ook reacties van planten/bladeren ten opzichte van licht, temperatuur en CO2-concentratie ingeschat worden en kan advies gegeven worden naar assimilatiebelichting, scherminstellingen, temperatuur instellingen, CO2-bemestingsniveau. Ook de invloed van stresssituatie met nadelige gevolgen voor de fotosynthese (CO2-gasuitwisseling en chlorofylfluorescentie) kunnen beoordeeld worden.

CONTACT

Peter Lootens

REFERENTIES

Lootens P. & Pauwels E. (2009). Forcerie en uitbloei in de huiskamer bij azalea. Is de fotosynthesebalans wel altijd positief? Verbondsnieuws 6, 18-20.

Lootens P. & Blindeman L. (2009). LED assimilatielicht doet het op vlak van fotosynthese bij snijroos beter dan SON-T. Verbondsnieuws 17, 39-40.

GA