Ploidie analyse

ANALYSES

Aan het ILVO worden ploïdiebepalingen uitgevoerd door middel van flow cytometrie. Hierbij wordt de hoeveelheid DNA per celkern gemeten. Deze hoeveelheid houdt verband met het aantal chromosoomsets (ploïdiegetal). In de plantenveredeling wordt het ploïdiegetal routinematig bepaald ter controle bij zaadvermeerderde gewassen, na ploïdieverdubbeling met mitose-inhibitoren, voor het karakteriseren van ouderplanten, bij de opvolging van nakomelingen uit interploïdiekruisingen, … Ploïdiebepaling via flow cytometrie is een snelle en eenvoudige methode. Het ILVO stelt flow cytometrische analyses ook ter beschikking van andere wetenschappelijke instellingen en bedrijven. De eenheid Plant beschikt men over twee Partec flow cytometers uitgerust met verschillende lichtbronnen en fluorescentie detectoren. De toestellen kunnen worden ingezet voor de analyse van ploïdiewaarden, maar ook voor meer exacte genoomgrootte bepalingen bv. voor de herkenning van interspecifieke hybriden. Flow cytometrische analyses zijn op vrijwel alle planten toepasbaar. Het ILVO heeft ervaring met de analyse van de meest uiteenlopende planten.

CONTACT

Leen Leus