Erkende keuringsdienst voor spuittoestellen in Vlaanderen

ONDERZOEK

Ter ondersteuning van de keuringsdienst voor spuittoestellen is er binnen Agrotechniek een ruime expertise op het vlak van het optimaliseren van de toepassingstechniek van gewasbeschermingsmiddelen opgebouwd vanuit diverse onderzoeksprojecten alsook het BELAC geaccrediteerd Labo Spuittechniek (197 - T – ISO 17 025) gespecialiseerd in de karakterisatie en evaluatie van spuitdoppen en -technieken.

DIENSTVERLENING

In België zijn alle spuitmachines die geschikt zijn om gewasbeschermingsmiddelen te verdelen keuringsplichtig. ILVO – T&V – AT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichte keuring van spuittoestellen in Vlaanderen (BELAC accreditatiecertificaat 197 – INSP – ISO 17020). Driejaarlijks worden ongeveer 11900 veldspuiten, 1600 boomgaardspuiten en 700 tuinbouwspuiten getest door drie mobiele keuringsteams. Tijdens deze keuringen worden alle onderdelen, die een invloed kunnen hebben op de verdeling van de gewasbeschermingsmiddelen, getest, zoals de manometer, de spuitdoppen, de drukverdeling, de spuitboomstabiliteit, enz. Dit alles met het oog op een duurzaam en correct gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Website keuring spuittoestellen

CONTACT

Johan Declercq en David Nuyttens