Spuittechniek

ILVO – T&V – AT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichte keuring van spuittoestellen in Vlaanderen (BELAC accreditatiecertificaat 197 – INSP – ISO 17020). Driejaarlijks worden ongeveer 11900 veldspuiten, 1600 boomgaardspuiten en 700 tuinbouwspuiten getest door drie mobiele keuringsteams. Tijdens deze keuringen worden alle onderdelen, die een invloed kunnen hebben op de verdeling van de gewasbeschermingsmiddelen, getest, zoals de manometer, de spuitdoppen, de drukverdeling, de spuitboomstabiliteit, enz.

Erkende keuringsdienst voor spuittoestellen in Vlaanderen

Agrotechniek is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichte keuring van spuittoestellen in Vlaanderen.

Keuring spuittoestellen