Keuring melkwinningsapparatuur (CONTROL)

DIENSTVERLENING

CONTROLEen goede melkinstallatie, werking én onderhoud van de melkmachine zijn van essentieel belang ten einde een goede uiergezondheid van de koeien te kunnen garanderen en melk van een onberispelijke kwaliteit te kunnen produceren. Het onderhoud van de melkinstallaties en koeltanks wordt uitgevoerd door daartoe opgeleide mensen.

De technici die instaan voor het onderhoud van de melkinstallaties maken bij het doormeten van de melkinstallatie of gedeelten ervan gebruik van meetapparatuur zoals luchtdoorstroommeters, controlevacuümmeters en pulsatortesters. Om de betrouwbaarheid van deze metingen binnen zekere grenzen te houden is een regelmatige controle van deze meetapparatuur een noodzaak. Naast de controle van de melkwinningsapparatuur en de technici worden ook hun technische vragen en problemen rond het onderhoud van de melkinstallatie of koeltank opgelost.

CONTACT

Stephanie Van Weyenberg

GA