Agenda

30/06/2020

Discussiegroep: hoe bereiken we een rijker bodemleven en betere bodemkwaliteit in de akkerbouw?

Deze online bijeenkomst vervangt het geannuleerde event van 31 maart.

SoildiverAgro

Voor wie?

Biologische en gangbare telers, zowel zij die al sterk investeren in bodemkwaliteit als zij die inspiratie zoeken om ervoor te gaan. Ook adviseurs en andere stakeholders zijn erg welkom.

Doel?

Het onderzoek op ILVO en Inagro voeden met uw ervaringen! Zowel Inagro als ILVO hebben de komende jaren interessante proeven gepland i.v.m. bodemleven en bodemkwaliteit. De onderzoekers vragen nu UW INPUT om hun proefopzetten verder vorm te geven.

Proefopzet op Inagro: Vanaf dit jaar wordt door Inagro een proef uitgevoerd waarbij de impact op korte en langere termijn van groenbedekker(mengsel)s wordt nagegaan op bodemleven en -kwaliteit in functie van de (biologische) aardappelteelt. We zullen hierbij in de 2 jaar voorafgaand aan een teelt aardappelen telkens vier groenbedekker(mengsels)s zaaien. Na de aardappeloogst worden deze opnieuw geïnstalleerd om ook de waarde als vanggewas te onderzoeken. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de invloed op de opbrengst en de kwaliteit van de hoofdteelten. Daarbij wordt het leveren van agro-ecosysteemdiensten opgevolgd (o.a. invloed van de groenbedekker op de stikstofbeschikbaarheid voor het volggewas).

Proefopzet op ILVO: ILVO onderzoekt met een reeds gestarte meerjarige proefopzet (o.a.) wat het effect is van het al dan niet behandelen van stromest van herkauwers op de koolstofopbouw en de stikstofefficiëntie in een akkerbouw-groenteteelt rotatie. Daarnaast wordt gekeken wat de invloed is van het al dan niet benutten van een snede van een groenbedekkermengsel op de aanbreng van koolstof en stikstof, en op de stikstofbeschikbaarheid voor het volggewas.

Hoe?

We plannen een online bijeenkomst van twee uur om mogelijkheden en knelpunten bij de verbetering van bodemkwaliteit te bespreken en om te discussiëren over deze proefopzetten op basis van uw ervaring.

In de huidige situatie kunnen we niet fysiek bijeenkomen. Daarom voorzien we een online forum op dinsdag 30 juni om 13u00.

Laat u ons weten of u deelneemt? Nadien sturen we u de informatie hoe u kan deelnemen en zorgen ervoor dat dit makkelijk toegankelijk is.

Kan u er niet bij zijn? Of ziet u een online sessie niet zitten? Dan nog horen we graag hoe u erover denkt of met welke vragen u zit.
Mail je bedenkingen, ideeën en/of vragen wat betreft de proefopzet van Inagro naar: jasper.vanbesien@inagro.be en dat van ILVO naar: koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be
Of bel 051 14 03 06 (Inagro, bereikbaar iedere werkdag) of 09 272 26 73 (ILVO, bereikbaar iedere werkdag)